Winkels en bedrijven vroeger in Drachtster Kompenije

DRACHTEN - De Histoaryske Kommissje Drachtster Kompenije (HKDK) weidt zaterdag 13 oktober en zondag 14 oktober tussen 14.00 en 17.00 een tentoonstelling aan bedrijven en winkels die vroeger in de Kompenije gevestigd waren.

Vandaag de dag zijn er in de kleine dorpen veel minder winkels te vinden dan vroeger. Bakkers, slagers, kruideniers, kledingwinkels: in de kleine dorpskernen zijn ze ver weg verdwenen. Ook ambachtsbedrijven zoals een smid, verver, timmerman en fietsmaker zijn er nu veel minder dan zo’n 50 jaar geleden. Drachtster Kompenije is daar geen uitzondering op.

Aan de hand van onder andere oude rekeningen, krantenberichten en foto’s wordt een beeld geschetst over de middenstand uit het verleden. De tentoonstelling wordt gehouden in de unit achter de Aldheidskeamer op It Falleat.

Als mensen denken dat ze ook nog wel materiaal dat goed bruikbaar is voor de tentoonstelling, kunnen zij contact opnemen met één van de leden van de HKDK. Misschien kunnen zij het materiaal dan voor de tentoonstelling gebruiken.

Inlichtingen via e-mail: hkdk@hotmail.nl / Tseard Jager 06-51042692.