Evensong in Menorah

DRACHTEN - In de Menorah in Drachten wordt zondagavond 14 oktober een EVENSONG gehouden.

Aanvang 19.00 uur. Het thema is: ‘De Herder’.

Deze Evensong sluit zo dicht mogelijk aan bij de eeuwenoude Anglicaanse traditie, maar er wordt Nederlands gesproken en door de gemeente in het Nederlands gezongen. Voorganger is Ds. Anne Henk Boschma.

Medewerking wordt verleend door het Chr. Gemengd Koor Ere zij God, Rein Albert Ferwerda (piano), Hans Dorsman (orgel), Auke van der Merk (trompet) en Chris Nicolai (hoorn).

Er is een collecte bij de uitgang van de kerk.