Groot onderhoud Blauferloat van start

BLAUFERLOAT - De gemeente Achtkarspelen is maandag 8 oktober gestart met groot onderhoud aan de doorgaande weg door buurtschap Blauferloat.

De weg wordt in zijn geheel opengebroken en opnieuw aangelegd. Ook het fietspad parallel aan de Brêgeloane wordt vernieuwd.

Aannemer Oosterhof Holman voert de werkzaamheden uit voor de gemeente. De verwachting is dat de werkzaamheden eind november zijn afgerond. Bestemmingsverkeer wordt zoveel mogelijk om de werkzaamheden heen geleid.

Tot 4 juni konden belanghebbenden een reactie geven op het ontwerp. Er werden onder andere reacties gegeven over verkeersveiligheid en de invulling van groen. De reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp. Er is aandacht besteed aan gelijkwaardige kruisingen, verkeerssnelheid en de breedte van de weg.