Openbare en christelijke scholenkoepels Smallingerland fuseren

DRACHTEN - De openbare scholenkoepel OPO Furore en de christelijke koepel PCBO Smallingerland gaan vanaf 2019 verder onder één bestuur.

Reden is het teruglopende leerlingenaantal vanwege de bevolkingskrimp. Dat maakt dat verdere samenwerking ,,financieel en inhoudelijk loont”, verklaren de scholen. Voor de bestaande scholen zelf verandert er weinig. Die blijven verenigd in de bestaande zelfstandige stichtingen. Er blijft dus sprake van afzonderlijk openbaar en christelijk onderwijs.

OPO Furore heeft circa 22 scholen in Smallingerland en Tytsjerksteradiel, onder PCBO Smallingerland vallen 13 scholen. In de nieuwe opzet komt er voor alle scholen één (tweehoofdig) college van bestuur, één raad van toezicht en een gezamenlijk servicebureau. Bas van Loo, nu aan het roer van PCBO Smallingerland, is de beoogd bestuurder van de nieuwe samenwerkingsvorm.