Leerlingen Lyndensteyn en Singelland sporten samen

Drachten - In de sporthal van VHS Singelland vond op de maandagmiddagen 24 september, 1,8 en 15 oktober het project ‘Kennismaken Samen Sporten’ plaats. Leerlingen uit klas VMBO 2 van School Lyndensteyn uit Beetsterwzwaag speelden deze middag samen diverse sporten, zoals rolstoelbasketbal en zitvolleybal, met Leerlingen uit VMBO 2 van VHS Singelland uit Drachten.

Met het project ‘Kennismaken, Samen leren Samen sporten’ bezoeken één keer per jaar leerlingen van de Mytylschool Lyndensteyn met een lichamelijke beperking een reguliere VMBO-school (VHS Singelland, Drachten) om daar samen met de leerlingen ‘aangepast’ te sporten (rolstoelbasketbal, zitvolleybal). Het leidt tot kennismaking, wederzijds begrip en empowerment van de jongeren met een beperking. Er is geen beter middel om respect en begrip te creëren voor mensen in een rolstoel dan door mensen zonder beperking zelf te laten ervaren hoe (moeilijk) het is om in een rolstoel te (moeten) zitten.

Voor veel leerlingen van de VMBO-school is dit echt een eye opener. Dergelijke bewustwording kan men niet voor elkaar krijgen door leerlingen alleen maar te vertellen over mensen met een handicap. Daarbij is sport laagdrempelig, gezond en leuk om te doen. Sport is een ideaal middel voor jongeren om contact te maken. Daarnaast is sport voor de leerlingen met een beperking vaak ook een geschikt middel om hun mogelijkheden – en niet hun onmogelijkheden – centraal te stellen.