Vrienden van School Lyndensteyn vieren 35ste verjaardag

Beetsterzwaag - Voor School Lyndensteyn in Beetsterzwaag was het woensdag een feestelijke dag, want de stichting Vrienden Van School Lyndensteyn (VVSL) vierde haar 35-jarig jubileum.

Dit mocht uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan. De leerlingen werden getrakteerd op een mooie voorstelling door Clown Sander, met na afloop een heerlijk ijsje. Ook kregen ze een mooie bidon. Na afloop werden de Vrienden van School Lyndensteyn verrast door de school en werd er door twee leerlingen een cheque van 300 euro aan het bestuur overhandigd.

Financieel steunen

De stichting Vrienden Van School Lyndensteyn heeft als doel projecten en activiteiten ten behoeve van de leerlingen van School Lyndensteyn financieel te steunen, waarvoor de school zelf onvoldoende middelen heeft. Zo heeft de VVSL, dankzij financiële steun van Vrienden en donateurs, in het verleden bijgedragen aan:

- de bekostiging van tildoeken voor in de toiletten en kleedkamers;

- meubilair t.b.v. de mediatheek voor de leerlingen;

- het CP-skikamp;

- een soundbeamer voor muzieklessen;

- de aanschaf van kweekbakken en –tafels in de schooltuinkas;

- de aanschaf en het onderhoud van speeltoestellen en speelmateriaal (speelkasteel en skelters);

- diverse vieringen, waaronder de Cornelia-dag;

- het junior Lauswolt Zomerconcert;

- de schoolkampen en –excursies.

Om deze bijdragen in de toekomst te kunnen voortzetten zoekt de VVSL nieuwe donateurs of giftgevers. Belangstellenden kunnen hiervoor terecht op de site: www.vriendenvanschoollyndensteyn.nl

Foto’s Cisca Sibon -Pichel