Gordykster Merke groeit verder op zondag

Gorredijk - Na een uiterst succesvolle voorjaarseditie in 2017 van de Gordykster Merke op de zondag wordt deze markt definitief op de zondag gehouden. De voorjaarseditiewas dit jaar op 6 mei, de komende najaarseditie wordt dit jaar gehouden op zondag 28 oktober.

Door de succesvolle verplaatsing naar de zondag is er dit jaar een flinke toename van inschrijvers voor de jaarmarkt waardoor de organisatie “genoodzaakt” is Hoofdstraat in zijn geheel te gebruiken. De proef met de Kerkewal en de Molenwal is afgelopen jaar niet goed bevallen, omdat er veel auto’s stonden geparkeerd, legt Nico Droog van Marktbeheer uit. ,,We gebruiken nog wel een deel van die beide straten, maar we hebben besloten het stuk Hoofdstraat uit te breiden. Daarmee sluiten we ook beter aan bij de kermis op het Marktterrein.’’

Oude glans

Voor de markt staan dit keer meer dan honderd kramen ingeschreven, bijna twintig meer dan de laatste jaren gebruikelijk was. Hiermee roeit de Gordykster Merke tegen de trend van teruglopende jaarmarkten in. Dit betekent dat de jaarmarkt haar oude glans weer terug krijgt. Op deze dag zullen ook alle winkels open zijn en is er op het plein aan de Markstraat de traditionele kermis.

Na honderden jaren op de eerste maandag van mei en de laatste maandag van oktober te zijn gehouden wordt de Gordykster Merke voortaan op de zondag gehouden. Het organiserende Stichting Marktbeheer, de winkeliers vereniging en plaatselijk belang zijn van mening dat de verhuizing naar de zondag de enige manier is om de Gordykster Merke ook voor de toekomst te behouden.

In het verleden waren de scholen en de bedrijven dicht om de kinderen en werknemers naar de merke te kunnen laten gaan op de maandag, maar deze tijd ligt helaas achter ons. Hierdoor liep de publieke belangstelling terug voor de maandag. Ook ziet Stichting Marktbeheer een tendens dat de jaarmarkten, welke gehouden worden op maan- en dinsdagen, langzaam teruglopen.