Kabelnoord zoekt uit wie in Smallingerland snel internet wil

Drachten - De gemeente Smallingerland en aanbieder Kabelnoord hebben overeenstemming bereikt om te starten met de inventarisatie van de vraag naar snel internet.

Dit betekent dat Kabelnoord begin 2019 gaat inventariseren wie interesse heeft in de aansluiting op het snel internet in het buitengebied. De aanleg start wanneer 60 procent van de huishoudens waar nu geen snel internet is in de gemeente Smallingerland, zich aanmeldt voor een abonnement.

De gemeente faciliteert informatiebijeenkomsten voor inwoners, in samenwerking met de organisaties van dorpsbelangen. Kabelnoord geeft in deze bijeenkomsten informatie aan de belangstellenden over de inhoud, uitvoering en praktische zaken rondom de aanleg van en de abonnementen op snel internet. Naast snel internet kunnen via het netwerk ook andere diensten zoals televisie, telefonie en zorg op afstand worden afgenomen.

De data van deze bijeenkomsten worden later nog bekend gemaakt. Op www.glasvezelvankabelnoord.nl is via een postcodecheck te zien welke adressen uiteindelijk aangesloten worden.