Recreatievolleyal in de Drait bedreigd door ledentekort

Drachten - Sinds eind jaren 80 van de vorige eeuw is er gelegenheid om overdag te volleyballen’in sporthal De Drait. Door vergrijzing is het aantal deelnemers (m/v) nu zover teruggelopen dat er gestopt moet worden.

Dit kan alsnog voorkomen worden met nieuwe volleyballers. Mensen (m/v) die zin hebben om op maandagen van 12.00-13.30 in Sporthal de Drait in Drachten te komen volleyballen kunnen zich melden bij Henk Kuipers, telefoon 06-40533260. Hij is ook beschikbaar voor het geven van informatie. Het niveau van de volleyballers is recreatief en er is geen leeftijdsgrens.