Vermaard vertaler Klaas Bruinsma overleden

Drachten - Vertaler en dichter Klaas Bruinsma is maandag in zijn woonplaats Drachten overleden.

Klaas Bruinsma (Easterein, 1931) is bekend geworden als vertaler van historische werken uit onder andere het Nederlands, Spaans en Grieks in het Fries. Op zijn naam staan onder andere vertalingen van Karel ende Elegast en Beatrijs. Hij volgde zijn middelbare school aan het Gereformeerd Gymnasium in Leeuwarden. Tot zijn pensionering was Bruinsma leraar Engels en geschiedenis aan onder meer het Ichthus College in Drachten.

Bekroond

Bruinsma is meermalen bekroond voor zijn werk. In 1993 kreeg hij de provinciale Obe Postmapriis voor zijn vertaling uit het Grieks van de tragedies van Sophocles. In 2005 kreeg hij deze prijs voor de tweede keer, nu voor zijn vertalingen in het gedenkboek van Gysbert Japix, de bundel Lânwurk met de vertaling van Vergilius, Georgica en vooral voor zijn vertaling van de Ilias en de Odyssee van Homêros. In 2007 werd hij door koningin Beatrix onderscheiden met een Zilveren Anjer.

Begin deze maand verscheen bij Elikser nog Samle Fersen en Oersettings, waarin Bruinsma gelegenheidsgedichten van zijn hand had verzameld, vertalingen van bekende en minder bekende gedichten van andere schrijvers en vertalingen van Oud-Friese liederen.