Veel animo voor de stoppen met roken cursus Pakje Kans

Drachten - De Cursus stoppen met roken blijkt groot succes te zijn. Op 8 november gaat in Drachten een nieuwe editie van start.

In groepsverband stoppen met roken behoort tot de meest effectieve methoden om te kunnen stoppen. Het inzichtelijk maken van de rookverslaving, hoe om te gaan met moeilijke momenten, stress - gewichtsbeheersing, het herkennen van valkuilen en adviezen hoe het vol te kunnen houden, komen uitvoerig aan de orde. De onderlinge steun van de groep werkt hierin erg stimulerend

De groepstraining bestaat uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur waarbij tijdens de derde bijeenkomst gezamenlijk de laatste sigaret wordt gerookt. Start om 19.30 uur. Desgewenst kunnen er hulp - geneesmiddelen worden ingezet.

Deze cursus wordt al vele jaren door heel Friesland georganiseerd en uitgevoerd door GGD Fryslân en het Steunpunt Stoppen met Roken. Goede resultaten bevestigen de effectiviteit van deze cursus. Dit programma wordt door de Zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket. Denk hierbij wel aan het eigen risico.

Voor info / aanmelden 088-2299216 of kijk op www.steunpuntstoppenmetroken.nl