Humanitas zoekt voorleesvrijwilligers in Opsterland en Smallingerland

Beetsterzwaag-Drachten - Humanitas is op zoek naar voorleesvrijwilligers voor haar taalstimuleringsproject in Opsterland en Smallingerland.

Humanitas is op zoek naar mensen die het leuk vinden om voor te lezen aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar en een á twee uur in de week tijd over hebben om bij een gezin thuis voor te lezen. De voorleesvrijwilliger helpt jonge kinderen spelenderwijs met hun taalontwikkeling en laat hen kennis maken met het plezier in lezen, door voor te lezen, te praten over het verhaal en over hun eigen belevenissen en spelletjes te doen. De ouders zijn aanwezig tijdens het voorleesuurtje en zij worden er zoveel mogelijk bij betrokken.

Bij de allerkleinste kinderen gaat het om het vergroten van de woordenschat. Kinderen die zelf kunnen lezen hebben soms moeite om daadwerkelijk te begrijpen wat ze lezen. Hun woordenschat is te klein of ze hebben te weinig algemene kennis. Kinderen van 7 – 12 jaar worden geholpen met begrijpend lezen door op een ongedwongen manier om beurten te lezen, te praten over het verhaal en over de wereld om hen heen of taalspelletjes te doen.

Volgens Humanitas kan de voorleesvrijwilliger net het verschil maken om ook zelf boekjes te gaan lezen en plezier in het lezen te krijgen. Humanitas zorgt daarbij voor begeleiding en cursussen. Belangstellenden kunnen zich telefonisch aanmelden op 06-15437098 of via een mail aan: smallingerland-opsterland@humanitas.nl.