Lezing over de toekomst van het Veenweidegebied

Gorredijk - Drs. Jasper van Belle komt donderdag 8 novembervanaf 20.00 uur in de Draai (Voltawerk aan de Stationsweg 76) bij de Gorredijkster Natuurvereeniging Geaflecht spreken over de toekomst van het Veenweidegebied.

Die toekomst is de natte landbouw, betoogt de wetenschapper. Het versneld oxideren van de veenweiden door de lage waterstanden ten behoeve van de zware landbouwmachines is een groot probleem. Dat wordt nog groter door het telkens zwaarder worden van de machines, maar zoals het nu gaat kunnen er later nog zwaardere machines gebruikt worden. Alleen zijn ze dan niet meer nodig, want de onvruchtbare zand- en felslagen hebben wel meer draagvermogen, maar zullen niet veel opleveren.

Door ontwatering oxideert het veen waardoor CO2 vrijkomt, het maaiveld daalt en verdergaande ontwatering nodig is voor de landbouw. Een van de oplossingen zou natte landbouw, bijvoorbeeld riet, veenmosakkers, weides met lisdodden of zelfs rijstbouw kunnen zijn, zegt Jasper van Belle, landschapsecoloog en als docent/onderzoeker verbonden aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

Van Belle zal in de lezing ingaan op deze zogenaamde paludicultuur, waarin met innovatieve technieken natte gronden beheerd kunnen worden en er kansen ontstaan voor natuurontwikkeling. Het levert mogelijkheden op voor terreinbeheerders, boeren en waterbeheerders.