Gemeenten zoeken Rustpunten in het buitengebied

Drachten/Beetsterzwaag/Heerenveen - De gemeenten Smallingerland, Opsterland en Heerenveen zoeken Rustpunten in het buitengebied.

Een Rustpunt is een plek op een particulier erf waar wandelaars en fietsers kunnen pauzeren. Er zijn zitplaatsen, een toilet, oplaadpunt voor elektrische fietsen en voorzieningen waarmee gasten zelf koffie, thee en limonade kunnen schenken. Een Rustpunt is ook een toeristisch informatiepunt en een ideale plek om toeristen te informeren over horeca en wat er te doen is in de omgeving.

Vrijwillige bijdrage

Bezoekers betalen voor gebruik van een Rustpunt een vrijwillige bijdrage. Rustpunten zijn te herkennen aan het rustpuntbord. Met de stimulering van het aantal Rustpunten willen de gemeenten Heerenveen, Opsterland en Smallingerland en de provincie Fryslân het toeristisch aanbod in Zuidoost-Friesland verder uitbouwen. Er zijn in Nederland al ruim 550 Rustpunten in 8 provincies.

Voorwaarden voor Rustpunten zijn dat ze moeten liggen in het buitengebied in de buurt van een wandel- of fietsroute. Het rustpunt moet maximaal 2 km van een horecagelegenheid liggen. Een combinatie met een boerderijwinkel, B&B, theeschenkerij, zorgboerderij of museum is goed mogelijk. Kleinschaligheid is het devies. Een rustpunt is minimaal 4 dagen per week open.

Rustpunt beginnen

Inwoners van de gemeenten kunnen hun interesse tot 1 december kenbaar maken via www.rustpunt.nu. Hierna worden afspraken ingepland om de aangemelde locaties te bezoeken. Vragen kunnen wordne gesteld via info@rustpunt.nl.