Dierenlot geeft 25.000 euro aan Fûgelhelling voor droomproject

Ureterp Op het Landelijk Congres Dierenhulpverlening in Gorinchem heeft De Fûgelhelling zaterdag een cheque van Dierenlot ontvangen van € 25.000. Hiermee werd de aanvraag van De Fûgelhelling gehonoreerd in het kader van de landelijke actie Droomproject.

Doordat steeds meer dieren worden opgenomen heeft De Fûgelhelling behoefte aan meer en goede onderkomens voor vogels en zoogdieren. Op een onlogische plaats op het terrein van De Fûgelhelling staat op dit moment nog een sterk verouderd verblijf voor gedomesticeerde dieren als hanen, kippen en ontsnapte volièrevogels. Dit verblijf wordt vernieuwd en verplaatst.

Bij de aanleg van het klaverblad is destijds een grote vijver ontstaan, die niet functioneel is en ook aan het gezicht van bezoekers is onttrokken. Met het geld zal een verhoogd ontoegankelijk stuk van het terrein bij De Fûgelhelling worden afgegraven en zal de vijver gedeeltelijk worden gedicht. Op de dan ontstane ruimte zullen nieuwe en goed te onderhouden verblijven worden geplaatst.

Dit jaar zijn al meer dan 10.000 dieren opgevangen. Het aantal gedomesticeerde dieren dat wordt opgevangen is jaarlijks ongeveer 700 en vertoont ook een stijgende lijn.

Daarnaast was er nog meer goed nieuws voor De Fûgelhelling. De gemeente Achtkarspelen en De Fûgelhelling hebben een overeenkomst afgesloten, waarbij het opvangcentrum zich verplicht om alle inheemse vogels en zoogdieren vanuit die gemeente op te nemen. De overeenkomst gaat al voor 2018 gelden. De Fûgelhelling neemt tot nu toe elk jaar rond de 100 vogels en zoogdieren op uit de gemeente Achtkarspelen op. de gemeente betalt daarvoor voortaan 500 euro per jaar.