Apekooi voor de voedselbank een groot succes

Beetsterzwaag - Voor de derde keer werd zaterdag in Beetsterzwaag apekooi gehouden voor het goede doel.

Dit jaar had sportbedrijf Karin’s Fit en fun de handen ineen geslagen met Franc en Vrij, een bedrijf dat activiteiten op maat organiseert voor verstandelijk en of lichamelijk beperkten. Zo kwam de apekooi voor verstandelijk en lichamelijk beperkten tot stand, een unicum voor Nederland. Om 10.00 werd gestart met de groep die de grootse begeleiding nodig had. Deelnemers kwamen voornamelijk uit Makkinga en de Knipe. Er werd hard gerend, gezweet en gejoeld in de sporthal van Revalidatie Friesland, die de hal gratis beschikbaar had gesteld. Het freerundemoteam van Karin’s Fit en fun vertoonde in de pauze hun nieuwe demo.

Daarna volgden de wat meer mobiele verstandelijk beperkten. Uiteindelijk deden ze allemaal, aangestoken door het enthousiasme, mee. Om 12.00 mochten de volwassenen apekooien. De groep bestond uit deelnemers van het eerste uur (die al voor de derde keer meedoen), ouders van freerunnende, gymmende, turnende kinderen, leerkrachten van basisschool de Trime, familie van Karin en Francis, collega’s uit de turnwereld, oudleden van turnen en vrienden.

Het werd een groot spektakel, enorm gezweet, veel gejoel, heel veel activiteit. De apekooi-activiteit heeft 426 euro opgebracht en de opbrengst is meteen overhandigd aan een afgevaardigde van de voedselbank. Het geld zal worden besteed aan uiteraard voedsel, maar ook iets extra’s voor kinderen rondom Sint en kerst.

Karin en Francis organiseren volgend jaar op vrijdag 8 en zaterdag 9 november 2019 een apekooimarathon, waarbij ook apekooi georganiseerd wordt voor scholen en andere speciale doelgroepen.