Promotie op nieuwe aanpak knie-operatie in Nij Smellinghe

Drachten - Geert van der Sluis is vrijdag gepromoveerd op een onderzoek naar een vernieuwde aanpak voor patiënten die een totale knie prothese krijgen. Van der Sluis deed zijn onderzoek in het Drachtster ziekenhuis Nij Smellinghe.

Geert van der Sluis is werkzaam als programmaleider Onderzoek en Innovatie bij Nij Smellinghe in Drachten en projectleider Value Based Health Care bij OLVG in Amsterdam. Promotor was prof. dr. N. (Nico) van Meeteren, bijzonder hoogleraar Fysiotherapie, fysiek functioneren met een chronische ziekte aan de Universiteit van Maastricht en directeur Health Holland onderdeel Topsector Life Sciences & Health. Om de promotie van Geert van der Sluis te vieren organiseert Nij Smellinghe op 22 januari 2019 een symposium in Schouwburg De Lawei, met als titel: ‘from me needs knee to knee needs me’.

Better in, better out

Mensen met forse artrose (gewrichtsslijtage) die vanwege jarenlange pijn en bewegingsbeperkingen kiezen voor een totale knie prothese (TKP), ondergaan een forse chirurgische ingreep. De operatie en opname in het ziekenhuis hebben bij enkele patiënten, met name de oudere en kwetsbare patiënten, een tegenvallende uitkomst.

In het proefschrift ‘From me needs knee to knee needs me’ wordt de ontwikkeling, implementatie en effectiviteit beschreven van een nieuw zorgpad voor mensen met vergevorderde knieartrose bij wie een totale knieprothese is geplaatst in ziekenhuis Nij Smellinghe. In dit zorgpad, ontwikkeld door Van der Sluis in samenwerking met de Universiteit van Maastricht, is naast aandacht voor het chirurgisch repareren van de knie van de patiënt, vooral ook aandacht voor het fysieke functioneren van de patiënt vóór en na de operatie.

Patiënt zelf de regie

Doel is om patiënten vóór en na de operatie steeds zelf fysiek actief te laten zijn om negatieve gevolgen van een ziekenhuisopname en operatie te voorkomen. De patiënt krijgt hierbij zelf de regie, zodat hij passende keuzes kan maken om zijn fysiek functioneren zoveel mogelijk te optimaliseren. Kwetsbare patiënten – dus hoog-risico – worden voor de operatie thuis getraind.

Zo komen zij optimaal fysiek voorbereid naar de operatie in Nij Smellinghe, vanuit de gedachte: better in, better out! Ook na de operatie vindt de hele dag door op de verpleegafdeling doelgerichte revalidatie plaats. Het is de bedoeling dat de patiënt thuis doorgaat met voor hem passende fysieke activiteit om het functioneren op peil te houden. Zo wordt de negatieve invloed van de operatie zelf en de ziekenhuisopname op het fysieke functioneren beperkt.

Vier uur

Deze nieuwe aanpak heeft erin geresulteerd dat patiënten tegenwoordig al binnen vier uur na de operatie actief zijn op de verpleegafdeling en gemiddeld twee dagen eerder naar huis gaan. Ook maken aanmerkelijk minder patiënten gebruik van vervolg revalidatie mogelijkheden. Dit succes heeft er toe geleid dat deze aanpak ook bij andere behandelingen in ziekenhuis Nij Smellinghe geïmplementeerd is.