Ouders mogen kiezen of en hoe pcbo De Gielguorde aan zijn einde komt

De Tike - Basisschool De Gielguorde in de Tike telt nu 31 leerlingen, maar over twee jaar zijn dat er, zoals het zich nu laat aanzien, nog maar 18. Binnenkort valt de beslissing hoe de school zal eindigen. Of niet.

Het bestuur van de PCBO is al sinds 2011 in gesprek met de ouders over de toekomst van de school. De Gielguorde telde jarenlang rond de veertig kinderen. ,,Negen jaar lang, dat was een probleemloze status. Daarvan hebben wij als bestuur gezegd, dan moet er wel geld bij, maar dat kunnen wij met drie leerkrachten prima in de lucht houden'', aldus PCBO-bestuurder Bas van Loo.

Krimp

De krimp zet echter door, niet alleen in de Tike, maar overal op het platteland. Daarom zijn de afgelopen jaren in Opeinde, Drachtstercompagnie, Rottevalle en Oudega de christelijke basisscholen al met de openbare samengevoegd tot Samenwerkingsscholen. Probleem bij De Gielguorde is dat het de enige school is in het dorp. In de Veenhoop is eerder ook de enige school opgeheven.

De Gielguorde telt op dit moment 31 leerlingen, maar volgens de prognoses zal dat aantal in het schooljaar 2020/2021 gedaald zijn tot 18 leerlingen. De landelijke opheffingsnorm is 23 en dus nadert de Tykster school nu heel rap de gevarenzone. Dit jaar is het aantal klassen al teruggebracht van drie naar twee.

Emotie en zorgen

,,We zijn met de ouders in gesprek, want wij snappen de emotie en de zorgen in het dorp. Een school is toch het middelpunt van een gemeenschap. Maar aan de andere kant liegen de cijfers niet. Op dit moment zijn er al geen kleuters meer, geen groep 1, dus we slaan straks een hele groep over.''

Ouders maken volgens Van Loo zelf de keuze waar ze hun kinderen heen sturen. Dat merkt de Gielguorde nu al. Zo zijn er ouders in De Tike die bewust kiezen voor een andere school, omdat ze de Gielguorde te klein vinden. ,,Die vinden twee, drie kinderen in een klas te weinig, dan zijn er geen vriendjes of vriendinnetjes en doen de kinderen geen sociale contacten op.''

Hoeveel kinderen dat zijn is volgens Van Loo niet zo belangrijk. ,,Twee, drie, dat is op een totale schoolbevolking van 31 al tien procent.'' Daar tegenover staan ouders in andere dorpen, zoals Garyp en Drachten, die juist kiezen voor de Tike, omdat ze hun kind liever naar een kleine school sturen. ,,Ik zou het heel fijn vinden als meer ouders dat zouden doen, maar ook in de andere dorpen is sprake van krimp.''

Sterfhuis

Tijdens de ouderavond die deze week wordt gehouden staat de toekomst centraal. Daarbij is de keuze: laten we het gebeuren, of nemen we zelf de regie in handen. Niks doen betekent onherroepelijk een sterfhuisconstructie, zegt Van Loo. ,,Dan neemt de overheid het heft in handen en wordt de school gesloten. Maar je kunt ook kijken of je kunt fuseren met een andere school of zoeken naar een andere oplossing. Een kleine school is prachtig, maar er moet ook goed onderwijs gegeven worden. En daar maak ik mij als bestuurder grote zorgen over.''

Zes jaar geleden is de Tykster school al aangeschoven bij De Leister Igge in Opeinde. Zo delen de scholen hun directeur, onderwijsbegeleider en conciërge en maken de leerkrachten deel uit van het zelfde team. ,,Er wordt al heel nadrukkelijk samengewerkt. Ook het onderwijsprogramma hier is afgestemd op de Leister Igge. Je zou in de praktijk al kunnen spreken van een nevenvestiging. Het meest logische is dan ook samenvoeging met De Leister Igge.''

Actie voor behoud

Begin dit jaar heeft het PCBO-bestuur aan de ouders een fusie voorgesteld per september van dit jaar, maar dat idee is door de ouders afgewezen, omdat ze nog wel degelijk toekomst zien voor hun school. Er is een nieuwe medezeggenschapsraad opgericht en een aantal inwoners van De Tike is een actie gestart voor het behoud van de school. Zij zien mogelijkheden in bijvoorbeeld een ander onderwijsvorm, die geschikt is voor kleinere scholen en wellicht meer kinderen van buiten kan aantrekken.

Het doorhakken van de knoop is niet een zaak van het bestuur van het PCBO, stelt Van Loo nadrukkelijk. ,,We gaan met de ouders en de Medezeggenschapsraad nadenken over wat het beste plan is en uiteindelijk beslist de MR. Maar de keuzes blijven beperkt.''