ZuidOostZorg zet schakelaar om: 1725 zonnepanelen zorgen nu voor stroom Neibertilla

Drachten - Op de daken van Neibertilla in Drachten zijn de afgelopen weken 1725 zonnepanelen geplaatst. De zonnepanelen gaan de komende jaren een groot deel van de stroomvoorziening van het pand verzorgen.

Deze zonnepanelen zijn de eersten van een reeks: eind 2019 wil ZuidOostZorg op een groot deel van haar eigendomspanden zonnepanelen plaatsen. De zonnepanelen zijn daarbij een onderdeel van de bredere agenda op het gebied van duurzaamheid van ZuidOostZorg.Het installeren van de 1725 zonnepanelen begon in augustus van dit jaar. Wekenlang liepen er mannen van de firma Groenleven op en over het daken.

Lange adem

,,Dit was een flinke klus met veel voorbereiding”, zegt Johannes Kloosterman, hoofd vastgoed en techniek bij ZuidOostZorg. Hij is, samen met anderen, verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Duurzame Agenda van ZuidOostZorg. ,,Dit zijn projecten waar je zowel in de voorbereiding als de uitvoering een lange adem voor nodig hebt, maar met het oog op de toekomst is dat een hele waardevolle investering”, aldus Kloosterman.

Simone Meertens, Raad van Bestuur ZuidOostZorg, onderstreept dit: ,,In feite verdienen deze zonnepanelen zich dubbel terug. Enerzijds doordat we op termijn de gemaakte kosten terugverdienen door een lagere energierekening, maar anderzijds, en vooral, omdat we hiermee ons steentje bijdragen in het terugdringen van klimaatverandering”. Voor de kosten van het plaatsen van de zonnepanelen heeft ZuidOostZorg deels een beroep kunnen doen op een SDE Subsidie. ,,Dat scheelt natuurlijk enorm in de kosten, maar eigenlijk vinden we dat je niet altijd een sluitende businesscase nodig hebt om dit soort investeringen te doen. Ja, wij bieden ouderenzorg en daar ligt natuurlijk onze focus, maar we richten ons ook op het belang van toekomstige generaties.’’

Niet afwachten

ZuidOostZorg heeft duurzaamheid al sinds een aantal jaren als belangrijk thema op haar agenda staan. De afgelopen jaren zijn daarbij al verschillende stappen genomen om als organisatie aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te voldoen. ,,Veel organisaties wachten af tot politiek Den Haag iets doet”, zegt Meertens. ,,Dat doen wij niet, we zijn er van doordrongen dat we zelf iets moeten doen om een verandering te weeg te brengen.’’

Met een kleine 900 cliënten op 14 locaties, thuiszorg, zo’n 2000 medewerkers en ruim 1000 vrijwilligers is ZuidOostZorg binnen Friesland een middelgrote organisatie. ,,Wij vinden daarom dat we de verplichting hebben om het verschil te maken waar we dat kunnen”, aldus Meertens. Volgend jaar zijn de andere panden die in eigendom zijn van ZuidOostZorg aan de beurt: dan krijgen De Wiken in Drachten, De Waadwente in Dokkum, Stellinghaven Appelscha en Stellinghaven Oosterwolde ook zonnepanelen op het dak. ,,Duurzaamheid moet je samen omarmen”, zegt Kloosterman. ,,Dit is weer een stap in de goede richting.’’