Jan Ketelaar krijgt met Cultuurprijs Gratama 'kunst uit eigen doos'

Drachten - De gemeente Smallingerland heeft haar Cultuurprijs, de Gratama, toegekend aan beeldhouwer Jan Ketelaar uit Drachten.

Ketelaar (59) ontving de prijs vanmiddag in de Lawei, na afloop van de door hem georganiseerde voorstelling In de Loopgraven, een talkshow met Martin Šimek. Ketelaar ontving een cheque van 2500 euro en een beeldje, een bronzen tarwekorrel. Saillant detail: hij heeft die prijs zelf gemaakt.

Rients

De Gratama is de cultuurprijs van de gemeente Smallingerland die een keer in de drie jaar wordt uitgereikt. De eerste ontvanger was in 1997 Rients Gratama, naar wie de prijs vervolgens is genoemd. De volgende Gratama's werden toegekend aan regisseur Jos Thie, acteur Peter Tuinman, componist Jan de Haan, acteur Rutger Hauer, choreografe Grietine Molenbuur en dirigent Klaas van der Woude.

Ketelaar heeft in opdracht van de gemeente Smallingerland de prijs ontworpen. De bronzen tarwekorrel staat volgens hem voor kunst als voedsel en als zaad voor de samenleving. ,,Ik ha der fuort fiif fan makke, mar ik hie fansels noait betinke kinnen dat ik der oait sels ien fan hâlde mocht. Ik wie echt ferstuivere doe't Sijperda my op it poadium frege en oer de priis begûn'', aldus een verraste Ketelaar.

Suggesties

De Drachtster beeldhouwer was de afgelopen tijd al eens op het gemeentehuis wezen vragen of het haast weer eens tijd werd voor een nieuwe aflevering, vertelde wethouder Marjan Sijperda. ,,En hij gaf er meteen ook een aantal suggesties bij van mensen die volgens hem wel in aanmerking kwamen.''

De Gratama is bedoeld voor een persoon of instantie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel-maatschappelijk gebied in of voor Fryslân. En dat geldt zeker voor Jan Ketelaar, aldus de unanieme jury, gevormd door Marjan Sijperda, Laweidirecteur Stef Avezaat en Carla Gratama-van der Heide, weduwe van Rients.

Broeiplaats

De 59-jarige Drachtster is als directeur van zijn Potzenmakerij actief op vele fronten. Hij is beeldhouwer, dichter en muzikant en verzamelt kunstbroeders om zich heen voor zijn maandelijkse open huis in zijn atelier in de Sluisfabrieken aan de Tussendiepe. Doordat hij ruimte biedt aan tal vna jonge kunstenaars om hun werk te presenteren krijgt de fabrieksloods steeds meer de functie van broeiplaats wordt voor culturele activiteiten.

,,Jan reageert met zijn beelden, installaties, potzen en poëzie op de wereld om hem heen, zodat die te verdragen is. Het werk van Jan draagt een vorm van humor mee die de toeschouwer kan ontroeren of doen glimlachen. Daarnaast is Jan in staat met staal en marmer tederheid in zijn beelden uit te drukken. De veelzijdigheid van Jan op het gebied van cultuur en zijn uitstraling, zijn voor de jury aanleiding om unaniem te besluiten de 'Gratama' toe te kennen'', aldus het juryrapport.

Talkshow

De toekenning van de Gratama was de afsluiting van de voorstelling In De Loopgraaf met Martin Šimek, die op initiatief van Jan Ketelaar werd gehouden. Šimek ondervroeg op het podium wethouder Marjan Sijperda, televisiemaker Aad Peters, Oerol-bedenker Joop Mulder en Friese Poortstudent Anne Pieter van Huizen. Centraal in het programma stonden liefde, verlangen en idealen. Muzikale intermezzo's werden verzorgd door singer-songwriter Jan Kuipers Alma en het duo Jan Huitenga (viool) en Anke Hielkema (piano).