Koninklijke Sjouke Dijkstra de komende twee jaar aan het werk in Opsterland

Beetsterzwaag - Koninklijke Sjouke Dijkstra is mids oktober gestart met groot asfaltonderhoud in de gemeente Opsterland. De komende twee jaar komen Opsterlanders het bedrijf overal tegen.

Koninklijke Sjouke Dijkstra is al ruim 100 jaar actief in de wegenbouw. Koninklijke Sjouke Dijkstra kent een rijke historie waarin het bedrijf steeds werd overgenomen van vader op zoon, van Sieger Dijkstra op Sjouke Dijkstra enzovoort. In de jaren ’80 bestond het bedrijf 100 jaar en werd het predicaat Koninklijk ontvangen door de toenmalige Sjouke-Jan Dijkstra (vierde generatie). In 1998 nam zijn zoon Sieger Dijkstra het stokje over. Inmiddels is Sieger Dijkstra (vijfde generatie) aan het bedrijf verbonden als commissaris.

Terug komen

In al die jaren is er veel veranderd. ,,De tijd, de mensen, het werk. Maar in de basis zijn we altijd hetzelfde gebleven. Oprichter Sieger Dijkstra had als motto ‘waar we eens geweest zijn, moeten we altijd terug kunnen komen’. De klant staat voorop en door goed werk te leveren, komen vele klanten weer terug voor vervolgopdrachten’’, aldus Sieger Dijkstra.

Op 17 oktober is het bedrijf gestart met het groot asfaltonderhoud in de gemeente Opsterland. De komende twee jaar zal het hier al het asfaltonderhoud uitvoeren. De wegen in de volgende plaatsen worden aangepakt: Tsjerkewâl (Bakkeveen), Foarwurk (Siegerswoude), Gearen (Nij Beets) hoofdrijbaan, Geawei (Nij Beets) halfverharding en betonweg, Prikkewei (Nij Beets), Badweg (Gorredijk), Overtoom (Gorredijk), Nijlân (Gorredijk), De Plasse (Langezwaag), Hegedyk (Langezwaag), A7 (Drachten/Ureterp), Boppefjild (Olterterp), Tjalling Harkeswei (Lippenhuizen), Grinzerleane (Siegerswoude), Selmien-west (Ureterp), Duerswâld (Wijnjewoude) fietspad en de Slotleane (Bakkeveen).

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het frezen van de deklagen, het uitvoeren van plaatselijke reparaties en het aanbrengen van nieuwe asfaltverharding. Dit gebeurt allemaal met de nauwkeurigheid zoalsDijkstra die hoog in het vsaandel heeft staan. Daarbij geldt nog altijd het motto dat oprichter Sieger Dijkstra ooit geopperd heeft: ‘waar we eens geweest zijn, moeten we altijd terug kunnen komen’.