Commissie wil werken aan groener Drachtstercompagnie

Drachtstercompagnie - Drachtstercompagnie krijgt de komende jaren een groener gezicht en meer wandelpaden. Een speciale Groencommissie is anderhalf jaar bezig geweest met de plannen.

De commissie is ontstaan op initiatief van Plaatselijk Belang en wordt gevormd door zeven enthousiaste dorpsgenoten. Als doel kreeg de commissie mee: uitbreiden van de wandelmogelijkheden in en rond het dorp en het verfraaien van openbare groengebieden, zodat De Kompenije echt een ‘Doarp yn ‘t Grien’ kan worden.

Extra aandacht

In alle rust is de commissie zo’n anderhalf jaar aan het werk geweest en vorige maand kon ze eindelijk haar plannen presenteren. Drachtstercompagnie is een mooi en vooral groen dorp, benadrukt de commissie. Toch zijn er enkele stukken openbaar groen die extra aandacht vragen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het groen bij het café en op it Fallaet, de kale stukken langs de Feart en het parkje bij het kunstwerk. Ook de entree via de Smidswei heeft de aandacht getrokken. ,,Want die is niet mooi.’’

Verder is de commissie bezig met de voorbereidingen voor een nieuw wandelpad dat via de Siktaris Eringawyk en langs boomwallen naar de Klamersreed loopt en een pad langs de zuidrand van het uitbreidingsplan, dat via een brug op de Feart uitkomt. Dorpsbewoners kunnen ook hun steentje bijdragen aan het groene gezicht van Drachtstercompagnie, vindt de Commissie. Dat kan bijvoorbeeld door de tuin te voorzien van streekeigen plantgoed, zoals parkbomen, fruitbomen en hagen. De Groencommissie heeft daarvoor een korting op de aanschafprijs geregeld van 75 procent.

Vergunningen

Na de presentatie van de plannen konden de inwoners meepraten over de plannen. Dit leidde tot bruikbare opmerkingen die de commissie mee zal nemen. De komende tijd gaat de commissie zich bezig houden met de werkomschrijving, het benaderen van aannemers voor een prijsopgaaf en het regelen van de vergunningen. Het eerste concrete programmapunt is al volgend voorjaar: een plantdag voor het hele dorp op 16 maart.

De Groencommissie werkt nauw samen met Landschapsbeheer Friesland en stelt zijn plannen op in overleg met de gemeente. Zowel de gemeente als het Iepen Mienskips Fûns hebben een bijdrage toegezegd om de plannen van de Groencommissie te verwezenlijken. Namens Landschapsbeheer Friesland heeft Jeroen Wiersma een belangrijke rol en op de achtergrond werken Gerard van Looijengoed (LBF) en Wietse Jans (Gemeente) mee.