Kerken De Arke en de Menorah gaan in de verkoop

Drachten - De Protestantse Gemeente Drachten wil de kerken De Arke in de Drait en de Menorah in de Wiken verkopen.

Het voorgenomen besluit moet nog bekrachtigd worden in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 17 december. De kerkenraad neemt daarmee het advies over van het College van Kerkrentmeesters, dat op 6 september haar bevindingen heeft gepresenteerd in het rapport 'Van bezit naar gebruik'. Het onderzoek maakt deel uit van het proces om te komen tot de vorming van één Protestantse Gemeente in Drachten, zonder wijkgemeenten. In februari van dit jaar heeft de Algemene Kerkenraad het definitieve besluit daarover opgeschort tot 1 januari 2020.

Drie scenario’s

Volgens de kerkelijke gemeente is het echter wel noodzakelijk om zo spoedig mogelijk de kosten die gepaard gaan met het bezit van zes kerkgebouwen en twee pastorieën terug te dringen. Tegelijkertijd moeten er wel zoveel mogelijk herkenbare en vertrouwde plekken beschikbaar blijven. Het College van Kerkrentmeesters heeft drie mogelijke scenario's onderzocht om uitgaven en inkomsten beter in evenwicht te brengen.

De eerste was een keuze voor de as Noord – Zuid. Dat betekent behoud van de Oase (Stationsweg), de Grote Kerk (centrum) en de Zuiderkerk (Wuiteweg). De tweede keuze was de as Oost – West. In dat geval zou de kerkelijke gemeente de Menorah (in de Wiken), de Grote Kerk en de Arke (in de Drait) behouden. Een laatste mogelijkheid was het bouwen van een heel nieuw kerkgebouw, dat in een klap alle wijkkerken kon vervangen. De Grote Kerk, de Schakel en de beide pastorieën blijven in alle opties in het bezit van de PG Drachten.

Concrete belangstelling

Na het afwegen van alle voor- en nadelen koos de Algemene Kerkenraad voor behoud van de as Noord – Zuid. De Arke kan dan verkocht worden. Hiervoor is al concrete belangstelling van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Gkv) Drachten Zuid-West. Daarbij hoopt de Protestantse Gemeente nog afspraken te kunnen maken over medegebruik van het gebouw. Ook voor de Menorah zijn volgens de kerkenraad alternatieven, bijvoorbeeld een gezamenlijk gebruik met de Gkv Drachten Noord – Oost. Zou de combinatie kiezen voor een van de andere kerkgebouwen in Drachten-oost, dan kan de Menorah worden verkocht.

Op 17 december zal de Algemene Kerkenraad het besluit bekrachtigen, tenzij er uit de gemeente een doorslaggevend argument komt om het niet te doen. Daarvoor zijn al een gemeenteavond (in de Oase) en twee spreekuren (in de Zuiderkerk) gehouden en tot 23 november kunnen gemeenteleden nog schriftelijk reageren.