Reik-locatie De Torenstate viert eerste lustrum

DRACHTEN - Reik-locatie De Torenstate viert dinsdag 11 december viert haar vijfjarig bestaan.

Reik biedt kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking de behandeling en begeleiding die nodig is om zich te kunnen ontwikkelen. Het gezin en de directe sociale omgeving staan hierbij centraal. Reik doet dat vanuit professionaliteit, visie en vanuit het motto Reik zo ver je kunt. Reik biedt ondersteuning bij wonen en werken, hulp bij opgroeien, opvoeding, training en behandeling.

Op De Torenstate wonen jongeren tussen de 17 en 23 jaar oud Op kamers bij Reik. Hier worden ze voorbereid op zo zelfstandig mogelijk wonen. De manier waarop de medewerkers daar aan werken verschilt per jongere en hangt af van levensfase en intensiteit van de behandelvraag. De medewekers kijken naar waar een jongere of jong volwassene aan toe is; wat kunnen ze aan en wat willen ze zelf leren?

Tegelijkertijd reiken ze alle facetten aan waarmee de bewoners worden klaargestoomd voor de maatschappij, zodat ze zichzelf zo goed mogelijk staande leren te houden. Op De Torenstate werkt een professioneel en goed op elkaar ingespeeld team, met brede kennis en ervaring met de doelgroep. Het team van De Torenstate biedt deze jongeren een stabiel thuis en werkt samen met hen aan groeien in zelfredzaamheid en een zo zelfstandig mogelijke toekomst

Hierbij werkt Reik samen met VNN, Gemeente, UWW, onderwijs en werkgevers.