Nij Smellinghe en ROC Friese Poort gaan intensiever samenwerken

Drachten - Nij Smellinghe en ROC Friese Poort intensiveren de samenwerking. Beide organisaties willen zo samen inspelen op de groeiende en veranderende vraag naar gekwalificeerd personeel in de zorg.

Wat Nij Smellinghe en ROC Friese Poort betreft wordt de intentie tot samenwerking breder getrokken. Er wordt onderzocht of meer (zorg)partners in de regio willen samenwerken op het gebied van scholing en werk. Beide organisaties hebben ook de ambitie uitgesproken om binnen drie tot vijf jaar het volwassenonderwijs Zorg en Welzijn van ROC Friese Poort Drachten bij Nij Smellinghe te huisvesten. Omdat ROC Friese Poort groei verwacht bij de volwassenopleidingen, is er op termijn extra huisvesting nodig. Binnen drie jaar wordt hierover een besluit genomen.

Ziekenhuis en opleiding willen ook de combinatie van leren en werken in de praktijk voor het volwassenonderwijs mogelijk maken. Bovendien kunnen in de begeleiding van studenten en opleidingsvoorzieningen synergievoordelen worden behaald. Vandaag ondertekenden beide organisaties de intentieovereenkomst met afspraken over onderzoek naar vormen van samenwerking.

Leren op locatie

ROC Friese Poort en Nij Smellinghe willen onder andere onderzoeken hoe ze invulling kunnen geven aan ‘leren op locatie’. Alice Muller, lid college van bestuur ROC Friese Poort: ,,Wij denken dat studenten het beste kunnen worden opgeleid in een omgeving waar leren en werken direct aan elkaar zijn verbonden. Door samen te werken kunnen we het onderwijs ook beter laten aansluiten op de veranderingen in de zorg en de arbeidsmarkt. ROC Friese Poort en studenten komen namelijk direct in contact met de zorgpraktijk. Daarbij krijgt Nij Smellinghe up-to-date kennis van ROC Friese Poort mee.’’

Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuis Nij Smellinghe: ,,Wij vinden het belangrijk dat studenten volop in de praktijk kunnen leren. Als ziekenhuis willen we studenten de kans bieden zich verder te ontwikkelen en hun talenten te laten ontdekken in de dagelijkse beroepspraktijk.’’

Leven lang leren

Met de mogelijkheid van leren op locatie worden studenten ook voorbereid op een leven lang leren, door studenten zelf de regie te geven. Ervaringen in de beroepspraktijk bepalen hun leertraject en leervragen. Door middel van skills labs, theorie, workshops en intervisie zoeken studenten de antwoorden op leervragen en verdiepen zij zich in hun vak. Onder intensieve begeleiding van docenten. Dat ‘leren leren’ komt ook later weer van pas.