Rjucht en Sljucht speelt De comeback fan de Sunshineboys

TIJNJE - Toneelvereniging Rjucht en Sljucht De Tynje speelt vrijdag 14 en zaterdag 15 december het toneelstuk De comeback fan de Sunshineboys van Neil Simon in Overwijk in Tynje.

Het stuk is in het Fries vertaald door Gurbe Dijkstra.

Willie en Louis waren de grootste namen in de varietè. Nu, elf jaar later, gaan de mannen nog één keer samen het toneel op voor een grote televisieshow.

Het grote probleem is dat de beide heren met ruzie uit elkaar zijn gegaan en elkaar sindsdien niet meer hebben gesproken. De oomzegger van Willie, die hem zo goed en zo kwaad als het gaat, verzorgt, probeert de mannen weer bij elkaar te krijgen. Makkelijk is dat absoluut niet, want de wrok bij Willie richting zijn theaterpartner zit diep. De oomzegger heeft zijn handen dan ook meer dan vol om de heren in goede harmonie bij elkaar te brengen.

Het stuk is scherp, maar ook aandoenlijk. Twee mannen die ouder worden en terugkijken op hun leven. Een comedie waar plek is voor veel plezier, maar die ook gaat over eenzaamheid, zieke, aftakeling en vriendschap. Neil Simon schreef De come-back fan de Sunshine Boys in 1972.

Toegangskaarten zijn te bestellen via info@rjuchtensljucht.nl onder vermelding van tagongskaarten desimber 2018.