Volkskerstzang en Jongerenkerstevent in Drachten

DRACHTEN - In het gebouw aan de Bolder 75 te Drachten wordt zondag 16 december vanaf 19.30 uur voor de tiende keer de Volkskerstzang gehouden.

Dit jaar zal muziekkorps De Bazuin uit Oenkerk, een van de beste brassbands uit Nederland, de muzikale begeleiding verzorgen.

De Volkskerstzang is een initiatief van een groot aantal predikanten uit verschillende kerken uit Drachten en omgeving en heeft als doel om op een laagdrempelige manier mensen ongeacht hun achtergrond en levensovertuiging enthousiast te maken voor de boodschap van het Kerstfeest. Na afloop van de Volkskerstzang is er koffie, thee of fris voor de bezoekers.

Jongeren

Dezelfde avond vindt in een andere ruimte aan de Bolder 75 voor het zesde jaar het Jongerenkerstevent plaats. Aanvang eveneens 19.30 uur. Dit speciale jongerenprogramma wordt georganiseerd door de jeugdwerkers van een aantal kerken. Na het programma is er de mogelijkheid tot een gezellig samenzijn.

De Volkskerstzang en het Jongerenkerstevent zijn vrij toegankelijk. Om de onkosten te dekken wordt een collecte gehouden.

Meer informatie via www.volkskerstzangdrachten.nl en twitter @volkskerstzang.