Presentatie fotoboek project Turfvaart Appelscha

GORREDIJK - In Museum Opsterlân is donderdag 6 december het eerste fotoboek van het turfvaartproject overhandigd aan gedeputeerde Poepjes.

Koos Föllings, woordvoerder van de projectgroep, haalde nog even een aantal herinneringen op en bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet. In de projectgroep zijn Lenze Leunge uit Appelscha, Piet Voolstra uit Hemrik en Koos Föllings uit Gorredijk, actief.

Poepjes, gedeputeerde van Fryslân met KH2018 in haar portefeuille, vond het een zeer geslaagd project vanuit de mienskip, waarbij het de projectgroep is gelukt met verschillende bestaande organisaties in de dorpen samen te werken, zoals musea, dorpsbelangen en ondernemersverenigingen. Met een vloot van circa 20 oude schepen werd op blauwe diesel (milieuvriendelijk) gevaren, de kinderen bouwden zonnecelbootjes en een zonneboot uit Oosterwolde was aanwezig, mensen uit verzorgingshuizen is een mooie dag bezorgd en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (Talant) hebben aan boord de catering verzorgd.