Langweer trekt boetekleed aan

LANGWEER - Schipper Jaap Lzn. Zwaga van het Langweerder skûtsje heeft voor het onverhoeds verlaten van de zeilwedstrijd zaterdag op Stavoren zijn diepste excuses aangeboden aan de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS). Ook zijn bemanning en de Stichting Skûtsjes Doniawerstal (SSD) als eigenaar van het schip stellen zich als een gesloten front achter het aanbieden van de oprechte excuses op.

  De volledige verklaring van de Stichting Skûtsjes Doniawerstal is klokslag tien voor zeven dinsdagavond 15 augustus gepubliceerd op de voor iedereen toegankelijke site van de SKS. Het betekent dat in een volstrekt open sfeer, ook richting publiek, de excuses kenbaar zijn gemaakt. Zaterdag zochten schipper en organisatie vanuit Langweer de publiciteit met een eigen persbericht over hun gram omtrent de zeilformule. Deze zou voor het Langweerder skûtsje negatief uitpakken. De zeilformule is evenwel op een in de SKS-vereniging democratische wijze besproken en geaccordeerd. Handhaven of… Het handhaven van dezelfde zeilformule bij het skûtsje van Joure, dat de zeilval tegen de regels in hoger bevestigde. is bij de routebespreking in Earnewâld door dertien van de veertien schippers als een uitermate goede bestuursmaatregel akkoord bevonden. “Wy steane as ien blok achter it beslút fan it SKS-bestjoer”, zei Douwe Visser van De Sneker Pan hier namens ook zijn collega’s, waarbij Jaap Zwaga. Aangenomen mag worden dat de schippers het erover eens zijn dat je niet tegelijkertijd kunt handhaven en de te handhaven regels op een volgend moment ter discussie kunt stellen. De zeilformule is immers gefundeerd in een besluit van de vereniging met leden die de formule, ook op democratische wijze, hadden kunnen afstemmen, wijzigen, herzien of aanvullen met bijvoorbeeld een bepaalde tolerantiebreedte. Emotie De nieuwe situatie, met en masse het aanbieden van excuses, is volstrekt nieuw voor zowel het bestuur van de SKS als pers en publiek. “Handelend vanuit emotie werd er voor een onjuiste vorm gekozen”, aldus het bestuur van de Stichting Skûtsjes Doniawerstal (SSD) over het recent terugtrekken van Langweer als wedstrijddeelnemer. “SSD beseft dat deze strijd niet in de wedstrijdreeks moet worden gevoerd, maar in de algemene vergadering van de SKS. Schipper, bemanning en commissie hebben echter nooit de intentie gehad de SKS moedwillig te beschadigen en betreuren het dan ook dat dit binnen de SKS wel zo wordt ervaren”. De komende drie wedstrijddagen zal Langweer zich, volgens procedure, op een correcte wijze afmelden bij de organiserende wedstrijdcommissies. Het betekent dat de schipper, als gevolg van deze procedure, voor elke wedstrijd nu alvast dertien punten kan noteren. Voor het publiek houdt dit in dat Langweer niet zal deelnemen aan de wedstrijden op 16 en 17 augustus in Lemmer en evenmin aan de slotwedstrijd op vrijdag 18 augustus op het Sneekermeer. Aanvallen/aanvullen Voor wie als niet-skûtsjekenner het verhaal een beetje te ingewikkeld vindt, volstaan we met de meest korte boodschap met deze affaire in het achterhoofd. De algemene, ongeschreven, afspraak is hiermee opnieuw bevestigd dat skûtsjeschippers elkaar IN de wedstrijd als kloeke sportmannen AANVALLEN en NA en/of VOOR de wedstrijd elkaar AANVULLEN om samen een gemeenschappelijk doel te dienen. Het verschil tussen aanvallen en aanvullen is slechts een enkele letter, maar juist dat kleine subtiele verschil in taal en in intentie geeft wel de grens aan tussen een echte wedstrijd en het plezierig nazitten om samen een traditie overeind te houden. (Tekst: Jelle Raap)