Boeiende unica bij tweede zeilwedstrijd Lemster baai

LEMMER - Met een knipoog naar Prinses Maxima, als naamgever voor hun volgschip, finishten Sytze Brouwer en zijn mannen van Heerenveen donderdag op de Lemster baai met een fenomenale voorsprong. “Wy ha it maksimale derút helle”, is een slotopmerking van hem die de sportieve strijd met een vlaag humor karakteriseert.

Tekst: Jelle Raap/Foto's merendeels van Jan van der Werf Ditmaal zijn er geen protesten ingediend, zodat zijn dagzege op een koninklijke wijze waardig kan worden bijgeschreven. In kapitale letters, want het is de tweede zege op rij van de 34-jarige debutant die absoluut meedingt voor de kleurrijke kampioenskrans. Behalve een massale valse start door een te gretige aanpak kende deze wedstrijd, van de Lemster commissie als organisator, een serie unieke momenten. De unica presenteerden zich in historisch perspectief voor het publiek met een opvallende koploper. Het skûtsje van Huizum, dat tot vorig jaar de bijnaam ‘Lodewijk de Veertiende’ kende vanwege een standaard hoog puntenaantal, bleek nu eens de snelste bij de start van de zandloperroute te zijn. Terwijl Johannes Hzn. Meeter blij de eerste boeironding op zijn naam schreef, moest kampioenskandidaat Douwe Azn. Visser van Grou ettelijke meters inhalen. Door de gedwongen retourreis voor Drachten als enige valse starter bij de tweede startprocedure kwamen de Grousters in een nadelige positie terecht. Johannes Meeter wist door verdedigend zeilen op vooral Earnewâld zijn voorsprong over bijna twee routes te behouden. Hij finishte als derde en zeilde zich dus succesvol naar het erepodium. De historie en bijnaam van Huizum kent hiermee een breuklijn van verleden en heden. Boei of borrel Al bij de tweede route ontspon zich een ferm gevecht in een familiaire sfeer. Heerenveen moest toen nog Johannes Hzn. Meeter voor zich dulden, maar moest ook alles op alles zetten om Pieter Ezn. Meeter van Akkrum achter zich te houden. Het zeilgevecht tussen Meeter, Brouwer en weer een Meeter leverde van boord tot boord een tip op die ook uniek is. ,,Dit kostet dy in pilske”, riep de Akkrumer schipper zijn verre verwant tegemoet. ,,Ien of twa?”, grapte de Huizumer Meeter. De ultrakorte discussie over een biertje meer of een biertje minder tekende de feestelijke zeilsfeer. Nadat Akkrum in een opgaand rak in de derde route plotseling de koppositie leek over te nemen, haalde Sytze Brouwer van Heerenveen al zijn zeilvernuft uit de kast. Hoewel Akkrum op ruime afstand boven hem lag, koerste hij gedurfd als eerste door de smalle ruimte bij de bovenwindse boei. De poging zo weinig mogelijk meters te maken en dus veldwinst te boeken, bracht een perfect staaltje van zijn schipperskunst aan het licht. Met even een kwestie van kantje boord stak hij de Akkrumers letterlijk de loef af. Na dit onvergetelijk zeilmoment zetten Sytze Brouwer en zijn mannen zich schrap voor een perfecte finale. Goedgemutst en breedlachend stevenden ze op de finish af. Zonder discussie over een biertje meer of een biertje minder. Stilzwijgend, zelfverzekerd en zuiver zeilend. Met Akkrum als een goede tweede en Huizum als een opvallend goede derde troefden de Meeters als een ogenschijnlijke tweeling de familie Visser af. Kampioenskandidaat Douwe Azn. Visser van Grou liep als vierde binnen voor zijn neef Douwe Jzn. Visser van Sneek. In het voorlopig algemeen klassement zijn, na aftrek van de slechtste wedstrijd, de rollen omgekeerd. Hierin blijven de Vissers aan de leiding. Uitslag: 1. Heerenveen, Sytze Brouwer, 0,9 punten; 2. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 2; 3. Huizum, Johannes Hzn. Meeter, 3; 4. Grou, Douwe Azn. Visser, 4; 5. Sneek, Douwe Jzn. Wester; 6. Earnewâld, Gerhard Pietersma, 6; 7. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 7; 8. Drachten, Klaas Westerdijk, 8; 9. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 9; 10. Stavoren,Auke de Groot, 10; 11. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen 11, 12. Drachten, Jeroen Pietersma, 12; 13. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga (officieel afgemeld), 13 punten. Voorlopig eindklassement, met aftrek van de slechtste wedstrijd: 1. Grou, Douwe Azn, Visser, 24,8 2. Heerenveen, Sytze Brouwer, 27,8 3. Sneek, Douwe Jzn. Visser, 32,7 4. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 37 5. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 41,8 6. Huizum, Johannes Hzn. Meeter, 43 7. Earnewâld, Gerhard Pietersma, 45 8. Stavoren, Auke de Groot, 50 9. Drachten, Klaas Westerdijk, 81 10. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 63 11. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 76 12. Jeroen Pietersma, Drachten, 83 13. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga, 100 punten.