SKS zwemfestijn in plaats van kloek zeilen

Earnewald - In en soms onder het water kwamen sommige schippers en bemanningsleden dinsdagmiddag in actie tijdens de geplande SKS-wedstrijd op Earnewȃld. De uitsteltijd werd al zwemmend benut voor het opvijzelen van de conditie. Bij gebrek aan wind stopte de organisatie er rond half vier mee. “De wyn komt noait langer as fiif minuten út deselde hoeke”, constateerde wedstrijdleider Wytze Visser.

Komende dinsdag vanaf 14.00 uur wordt de wedstrijd op Woudsend ingehaald. Dan wordt het voorstel van schipper Willem Uzn. Zwaga van Leeuwarden interessant. Hij stelde dinsdag bij de routebespreking voor bij de inhaalwedstrijd een sleepstart te organiseren als het evenement op Earnewȃld geen doorgang zou kunnen vinden. Bij het evenement op Earnewȃld wordt er trouw aan de traditie op volgorde van een loting gezeild die omgekeerd is aan die van de strijd op De Veenhoop. De eerste bij de zeilpartij in de ene plaats is daardoor automatisch laatste in de andere.


Compensatie
De organisatie op De Veenhoop besloot ditmaal evenwel bij een merkteken op de Stobbehoek te finishen in plaats van het eigen genummerd bord in het Grytmansrak. Als er op Earnewȃld eenzelfde werkwijze zou worden gevolgd, zou er sprake zijn van compensatie en dus van evenwicht. “De finish is op in line. Jimme wurde troch ús wol oanroppen en wy farre foar”, gaf Wytze Visser ’s ochtends te kennen. Zo ver kwam het echter niet. Bij een eventuele sleepstart adviseerde hij een touw met een merkteken te hanteren. “By in ferkeard tou levert dit trije strafpunten op”.

Doordat de wedstrijd op Earnewȃld nu is afgelast, blijft de vraag overeind hoe een nadelige loting wordt gecompenseerd. Een korte discussie over het alsnog door het SKS-bestuur geldig verklaren van de wedstrijd op De Veenhoop werd aangezwengeld door Jeroen Pietersma van Drachten. “As de wedstriid fan hjoed der útsketten wurdt, dan moat de wedstriid op De Veenhoop der ek úthelle wurde”. Hij haalde eerlijkheid en SKS-waardigheid als argumenten aan. SKS-voorzitter René Nagelhout toonde begrip voor zijn benadering, maar wil een definitieve discussie in het winterseizoen voeren.

Voorafgaand aan het evenement op Terherne zullen schippers en SKS-bestuur woensdagochtend evenwel al formeel overleggen over de te volgen koers in dit zeilseizoen.