SKS Goud Gerben van Manen en bokaal met dank aan Douwe

Zo vader, zo zoon. Pieter Brouwer legde met het skûtsje Gerben van Manen van Heerenveen in 2010 beslag op de wisselprijs bij de SKS-wedstrijd op De Fluezen bij Elahuizen. De vaderlijke voetsporen werden met hetzelfde schip vrijdag gevolgd met Sytze aan het helmhout. De vermelding nu van beider namen op de achterkant van de zware bokaal is dubbel opmerkelijk. Douwe Visser van De Sneker Pan zou deze wisseltrofee na vijf gewonnen wedstrijden vorig jaar tot zijn bezit kunnen rekenen. Hij besloot de bokaal, ooit beschikbaar gesteld door Dorpsbelang Ealahuzen, aan de wedstrijdorganisatie te schenken.

Elke schipper wist vooraf dat er voor hem zonder meer een leuke deelnemersprijs op tafel stond: een silhouet van zijn skûtsje in minivorm met het eigen zeilteken in roestvast staal van ondernemer Westra uit Elahuizen. Met trots werd bij de routebespreking in Sailhouse de eerste van de veertien exemplaren onthuld: Rienk Ulbesz van Leeuwarden. De nieuwigheid gaf een extra glans aan de dag.

Over de keus voor een zandloper als zeilroute waren de schippers minder tevreden. “Werom net ris in kear wat oars? In op- en delbaan. Dan hawwe wy ek foar de wyn striid”, gaf Johannes Meeter van Huizum als voorzet. Klaas Westerdijk van d’Halve Maen vroeg zich hardop af waarom de routekeus niet pas rond half een bepaald zou kunnen worden aan de hand van de actuele weersituatie. “Dan wurdt it te hektysk, want alles moat wol op ‘e tiid klear lizze”, zo tikte voorzitter Wybe Hoitema van de watersportvereniging De Fluessen de discussie af.


Straffe wind
Dankzij Gerhard Pietersma van Earnewȃld werd het routebord A op het startschip net op tijd ingewisseld voor een B. “Jimme ha de ferkearde rûte oanjûn”. Het bleef, na een uitgestelde startprocedure, een zandlopersroute volgens de B-code en dus met een iets andere koers vanwege de windschifting. Bij een straffe wind toonde Sytze Brouwer van Heerenveen zich van meet af aan oppermachtig. Hij had het meest te duchten van Johannes Meeter van Huizum die hem heel even tot op een afstand van drie scheepslengten naderde. Lemmer, Akkrum, Grou, Leeuwarden en Earnewȃld streden vooral om het brons. Drachten en Langweer moesten als enigen herstarten na enkele seconden te vroeg de startlijn te zijn gepasseerd.


Jaap Zwaga van Langweer hing met een griepgevoel al na een enkel rak de lier aan de wilgen, zodat Jeroen Pietersma van Drachten tijdelijk de rode lantaarndrager werd. Jeroen klom al binnen een enkele route vier posities en zou na ruim vier routes als zesde binnenlopen. Hij herstelde zich daarmee naar vermogen. 

Zijn broer Gerhard daarentegen staakte na een blunder in de derde omgang de strijd en koerste richting haven. De Earnewȃldster schipper kwam stuurboord zeilend voor de kop van Akkrum dat met een bakboordslag zonder meer voorrang genoot. “Bak-bak” als roep van de Akkrumers was voor hem voldoende het veld te verlaten. Hij kan de veertien wedstrijdpunten nu als slechtste dagklassering in mindering brengen, maar kan zich nu absoluut niets meer permitteren. Terwijl Huizum en Lemmer even stuivers wisselden in de voorhoede en Huizum voor de derde omgang Lemmer weer aftroefde, zakte Grou geleidelijk af.


Laatste meter
De skûtsjes van de huidige gemeente Leeuwarden, volgden elkaar alleen in de tweede omgang even in een gesloten rij: Huizum als tweede, Grou als derde en Leeuwarden als vierde. Het aantikken van een boei werd de Grousters noodlottig. Na een stormrondje herpakten ze zich. Adembenemend werd hierdoor het boord aan boord binnenlopen van Grou als zevende en Woudsend als achtste. In het zicht van de finish werd de Woudsenders de meest voordelige wind niet gegund en dat is pas strijd: tot de laatste meter. Joure, dat bij de finish de hekken sloot, kwam ditmaal niet hoger dan een achtste positie.

Uitslag: 1. Heerenveen, Sytze Brouwer, 0,9; 2. Huizum, Johannes Meeter, 2; 3. Leeuwarden, Willem Zwaga, 3; 4. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 4; 5. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 5; 6. Drachten, Jeroen Pietersma, 6; 7. Grou, Douwe Azn. Visser, 7; 8. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 8; 9. Drachten, Klaas Westerdijk, 9; 10. Sneek, Jappie Dzn. Visser, 10; 11. Stavoren, Auke de Groot, 11; 12. Joure, Rinus de Jong, 12; 13. Langweer, Jaap  Zwaga (strijd gestaakt), 14; 14. Earnewȃld, Gerhard Pietersma, 14 (wedstrijdveld verlaten om protest te ontlopen).


Voorlopig algemeen klassement, na aftrek slechtste wedstrijd:
1. Earnewald, Gerhard Pietersma, 10,9
2. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 12,8
3. Heerenveen, Sytze Brouwer, 15,9
4. Grou, Douwe Azn. Visser, 15,9
5. Huizum, Johannes Meeter, 16