WSV Zevenwolden: wisseling van de wacht

Lemmer - Na elf jaar heeft Hendrik van der Wal van de watersportvereniging Zevenwolden te Lemmer als penningmeester officieel afscheid genomen. Tijdens de routebespreking voor de tweede SKS-zeilwedstrijd in de Lemster baai ontving hij donderdag als aandenken van voorzitter Jaap Frankema een miniatuur van een skûtsje met inscriptie.

Zevenwolden stelt elk jaar aan de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) het start- en finishschip met bemanning voor het organiseren van de traditionele wedstrijdenreeks met veertien platbodems ter beschikking. De van oorsprong Harlinger kotter is dan ook een bekende verschijning op de Friese wateren. Hendrik van der Wal, ook een verdienstelijk zeiler, blijft actief betrokken bij het skûtsjesilen als nu secretaris van het Lemster skûtsje. Zijn functie als penningmeester of ponghȃlder in het Fries zal worden overgenomen door Roely Brinksma. “Eartiids wiene wy kollega’s fan elkoar by Van der Wal Wegenbouw. It bliuwt wol hiel bysûnder dat ús libbenslinen elkoar no wer kruse”.


Hulpmiddel
Wat zelden voorkomt, is dat de Leeuwarder wedstrijdcommissie donderdag een dagklassement rectificeerde na het raadplegen van diverse computerbeelden. Woudsend werd aanvankelijk vermeld als hekkensluiter, maar bleek bij nader inzien als twaalfde te zijn gefinisht. Hierdoor eindigden Drachten en Joure tijdens de eerste wedstrijddag  in de Lemster baai op respectievelijk een dertiende en veertiende plaats. De organisatie baseerde zich bij de herziene uitslag onder meer op het track- & tracesysteem. “Dat mocht oars net en no wol?”, zo reageerde Gerhard Pietersma van Earnewȃld. “It hat in kwestje west fan check, check, recheck en nochris checke. It track- & tracesysteem hawwe wy brûkt foar ús eigen kontrôle, as helpmiddel. Wy wisten it eins al seker, mar hawwe alris nochris neirûn. It skilt in puntsje as wat”, aldus Frankema die openlijk het boetekleed aantrok over de noodzaak tot rectificatie.