IFKS Arend Wisse de Boer zonder twijfel tweemaal haantje de voorste

Sloten - Met een opnieuw formidabele voorsprong is Arend Wisse de Boer met Drie Gebroeders uit Gorredijk dinsdagmiddag op de Sleattemer Mar als beste uit de bus gekomen: de allerbeste. Na een fraaie start boekte hij zijn vette winst opvallenderwijs bij al de eerste ronding van de bovenwindse boei en dus supersnel. Op dat moment zou het ruim drie minuten duren voordat Ulbe Zwaga van Waaksdom uit Joure als tweede hetzelfde rak zou ingaan.

Een uitgestelde startprocedure vanwege een verlate finish voor A-klein en een schiftende wind maakte het voor de wedstrijdleiding lastig een goede baan uit te zetten. Het werd uiteindelijk een Olympische baan met aan bakboordszijde te ronden boeien. Fonger Talsma van Jonge Jan uit Warten moest na een valse start een stormrondje maken, zette zich hierdoor op achterstand en wist alsnog knap in te lopen. Geluk voor hem bij de opmaat was dat Jeroen de Vos van Eelkje II de bovenwindse boei raakte en daarmee voor zichzelf eenzelfde lot bezegelde. Talsma kon daarmee al na een enkel rak een positie klimmen en zou uiteindelijk als achtste van de zestien finishen.

Gouden gat
Een schiftende en afflauwende wind maakte alles mogelijk. De Gorredijksters sloegen evenwel  een voor zichzelf gouden gat in de vloot, zodat zij tot aan de finish vrij konden zeilen. In de strijd om de tweede en derde plaats was er even een vitale rol weggelegd voor Daan van der Meer van Westenwind uit Heeg: derde bij de bovenwindse boeironding. Hij wist zich achter Ulbe Zwaga van Waaksdom uit Joure niet staande te houden in de voorhoede. Daarmee was de strijd weer open voor duels tussen vooral Ulbe Zwaga, Sikke Heerschop en Froukje Osinga.


Verbleekt zilver
Zwaga nam ditmaal een multirol op zich: als schipper en leermeester. Met korte aanwijzingen en soms met een kortdaad ingrijpen op het achterdek stuurde hij zijn schip lenig over de finish. Terwijl zijn bemanning licht juichend binnenliep, bleven zijn handen op het helmhout. Het zilver voor de strijd op de Sleattemer Mar verbleekte voor hem bij de diskwalificatie bij de wedstrijd op Heeg vanwege een tegen de Empire verloren protest. Mogelijk wordt deze protestzaak alsnog heropend. Zijn klassering als tweede op de Sleattemer Mar is ook zonder twijfel. Derde werd Froukje Osinga van Jonge Jasper uit Franeker die net voor Sikke Heerschop van Wylde Wytse uit Rotterdam binnenliep. Door toedoen van een pleziervaartuig kwam een vijfde klassering voor Geale Tadema van It Doarp Eastermar bijna in gevaar. In allerijl werden de chips etende watertoeristen uit het wedstrijdveld gestuurd. Ze hebben op een unieke manier een finish van de hoofdklassers van dichtbij meegemaakt, maar tegen de regels in en met gevaar voor anderen.


Kraanlijn
Bijzonder bij het af en toe bijna compleet wegvallen van de wind was het (mogelijk) hanteren van de kraanlijn bij Merijn Olsthoorn. Hiermee kan de giek worden gelift voor het beter vangen van de wind. De kampioen van de hoofdklasse in 2017 werd snel gecorrigeerd door de bemanning van Striidber van Siebo Zijsling. “Dit mei net. As jimme de kraanline brûke, folget der protest. Gjin kraanline”. De boodschap bleek niet aan dovemansoren gericht, zodat daarmee een protest werd ontlopen.

Uitslag B-klasse (onder voorbehoud van protestafhandeling): 1. Walter de Vries, De Goede Verwachting, Sloten; 2. Arjen de Jong, Grytsje Obes, Koudum; 3. Ron Syperda, Ale, Heeg.


Uitslag C-klasse: 1. Piter Jilles Tjoelker, Sterker Yerke, Earnewald; 2. Jan Visser, Zeldenrust, Heeg; 3. Jan Overwijk, Twee Gebroeders, Top en Twel. Alisa Stekelenburg uit Galamadammen die zaterdag als enige op een turbulent IJsselmeer met Gerrit Ynze omsloeg, nam weer volop aan de strijd deel. Ze kwalificeerde zich als vijfde.


Uitslag A-klein (ook hier onder voorbehoud van protestafhandeling): 1. Sjoerd Kleinhuis, Lytse Earnewȃldster, Earnewȃld; 2. Age Bandstra, Avontuur, Heeg; 3. Bern de Kneudt, Eemlander, Eemnes.