CdK Brok onthult eerste van serie nieuwe ambulances bij Kijlstra

Drachten - Kijlstra Ambulancezorg heeft vanochtend de eerste nieuwe ambulance in gebruik genomen. De nieuwe wagen werd onthuld door Commissaris der Koning Arno Brok.

De nieuwe ambulance is de eerste zogenoemde ALS Crafter Ambulance van Kijlstra. ALS staat voor Advanced Life Support. Deze nieuwe, innovatieve ambulance is samen met de voertuigcommissie ontwikkeld en gebouwd door Visser in Leeuwarden. Van den Brug uit Drachten heeft het basisvoertuig geleverd.

Innovaties

De ALS Crafter ambulance is volledig aangepast aan de wensen van de medewerkers van het vervoersbedrijf en ook zijn patiënten betrokken bij de ontwikkeling. De nieuwe ambulance is een nieuw type in het wagenpark van Kijlstra, vertelt directeur Sietze Kijlstra. ,,Hy is grutter as ús oaren en der sitte in hiel soad innovaasjes yn dy't wy mei ús meiwurkers betocht ha, sadat it wurkjen in stik nofliker wurdt.''

Als voorbeeld daarvan noemt Kijlstra de slede, waarop de hartmonitor is geplaatst. ,,Froeger moast de ferpleechkundige út syn stoel komme om nei dy monitor ta te gean, no kin er op in knop drukke en dan komt dy hartmonitor nei him ta.'' Omdat de wagen groter is, moeten alle chauffeurs voortaan beschikken over een vrachtwagenrijbewijs.

Nofliker

Uiteindelijk komen alle vernieuwingen ook de patiënt ten goede, stelt Kijlstra. ,,Omdat wy mear rûmte ha kinne wy de pasjint better behannelje, al is dat fansels ek yn ús oare ambulânses al optimaal. Mar it is in stik nofliker. Alle apparatuer is út it sicht, dus foar de pasjint is de rûmte folle rêstiger.''

Een ALS Crafter kost Kijlstra 140.000 euro per stuk, maar dan moeten de apparatuur en brancards er nog in. Het is de bedoeling dat er dit jaar nog vijf nieuwe ALS Crafters worden aangeschaft en ook voor 2019 zijn er al vijf nieuwe wagens besteld. Uiteindelijk moet het complete wagenpark van 28 ambulances de komende vijf jaar worden vervangen. Daarmee is dus een investering van vele miljoenen gemoeid, zegt Sietze Kijlstra. ,,Der komt in nije wet oan en mei dizze ynvestearing antisipeare wy dêrop. Dan kinne wy dwaan bliuwe wat wy no ek dogge.''

Ferbetterje

Het werkgebied van Kijlstra wordt niet groter, maar wel komen er steeds meer standplaatsen bij. Een goede spreiding van de ambulances over het gebied maakt het overal mogelijk om te voldoen aan de wettelijk gestelde aanrijtijden. Zo is als reactie op de veranderingen rond ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum een nieuwe ambulancepost in Metslawier ingericht. ,,En fierder binne wy kontinu oan it trochûntwikkeljen, apparatuer ferbetterje, minsken traine, om op sa'n heech mooglik nivo fan helpferliening te kommen. Dat giet altyd troch.''

Commissaris Brok prees de vernieuwingsdrang van het Drachtster vervoersbedrijf. ,,Ast yn de kantine hjir op de âlde foto's sjochst hoe't dat froeger allegear gie, mei brancards en sa, dan is der in hiel soad gebeurd.’’ Door de rustige inrichting van de nieuwe ambulances kan volgens Brok worden voorkomen dat patiënten, en dan vooral kleine kinderen, in paniek raken. ,,It is hast in serene omjouwing.''

Kundichheid

Brok noemde Kijlstra een goed bewijs voor de stelling dat de ambulancezorg in Nederland het meest geavanceerd is van heel Europa. ,,Wy kinne hjir it modernste biede op dit gebiet. Dat betsjut soms sels al dat der yn de ambulânse safolle dien wurde kin, dat se de pasjinten net iens mear hoege te ferfieren nei it sikehûs. Se kinne de minsken ter plekke helpe. It is moai dat de kundichheid fan de minsken en it nivo fan de apparatuer al safier binne.''

Tekst en foto’s Fokke Wester