Uitzet zeshonderd spiegelkarpers in Friese boezem

REGIO - ‘Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer’ zet onder de noemer van het spiegelkarperproject op 10 november ongeveer zeshonderd (spiegel)karpers uit in de Friese boezem.

Het spiegelkarperproject is gebaseerd op het in stand houden en ontwikkelen van een gezonde hoeveelheid spiegelkarpers in de Friese boezem. Spiegelkarper is namelijk van nature niet een vis die zich hier kan voortplanten, maar wel van grote recreatieve waarde is voor de sportvisserij. Om er voor te zorgen dat de karperstand in de boezem op peil komt en blijft, wordt er jaarlijks vis uitgezet.

De karpers worden voor het project een voor een gewogen, gemeten en gefotografeerd aan de linkerkant. Als er door een sportvisser een spiegelkarper wordt gevangen kan deze door het unieke schubpatroon worden herkend door de BVK en kan afgeleid worden hoeveel de vis is gegroeid, waar hij is uitgezet en daarmee de afstand die het dier heeft gezwommen.

Om het spiegelkarperproject mogelijk te maken zijn afspraken gemaakt tussen de sportvisserij en Wetterskip Fryslân. Vis uitzetten kan dan ook alleen maar als er schriftelijke afspraken gemaakt zijn met de verantwoordelijke waterbeheerder, Wetterskip Fryslân in dit geval. Deze schriftelijke afspraken worden jaarlijks opgenomen in het Visplan dat wordt opgesteld in de Visstandbeheercommissie (VBC) en getoetst door Wetterskip Fryslân. Plannen voor het uitzetten van vis kunnen via Sportvisserij Fryslân worden ingebracht in de VBC. Deze keer zullen er circa zeshonderd karpers worden uitgezet, wat een hele klus is voor de vrijwilligers.

Belangstellenden zijn welkom om op zaterdag 10 november aanwezig te zijn tijdens de uitzet van de karpers. Vanaf 10.00 uur wordt bij De Jong & de Wal Bouwbedrijf, aan de Seize 9 in Grou, alles in gereedheid gebracht voor de uitzet.

Kijk voor meer informatie op www.sportvisserij.frl