Gedeputeerde Staten wijst Thialf aan als Dienst van Algemeen Economisch Belang. 'Dit is de geëigende weg om bijdragen van de gemeente Heerenveen en de provincie Friesland te verstrekken aan Thialf'

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland heeft Thialf dinsdag aangewezen als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

Met de Europese Commissie, aldus Gedeputeerde Staten, is geconcludeerd dat gebruikmaken van een DAEB de geëigende weg is om bijdragen van de gemeente Heerenveen en de provincie te verstrekken aan Thialf. 

In de DAEB staat exact beschreven welke diensten Thialf uitvoert en wat de vergoedingen zijn. ,,Naast de exploitatiebijdragen van de provincie en de gemeente betreft dit ook een vergoeding voor werkzaamheden om de zonnepanelen weer aan te zetten, mits Provinciale Staten daarover positief besluit in februari of maart.” 

15 miljoen euro

Binnen de DAEB-regels mogen overheden Thialf voor vijftien miljoen euro per jaar compenseren voor de diensten die het ijsstadion levert en zonder dat hier voorafgaand goedkeuring nodig is van de Europese Commissie. 

Die bepaling maakt het volgens GS mogelijk dat Thialf behalve de exploitatiebijdragen van de provincie en de gemeente van maximaal 812.000 euro per jaar, ook een vergoeding ontvangt van 400.000 euro voor werkzaamheden om de zonnepanelen weer aan te zetten. 

,,Tevens blijft er meer dan voldoende ruimte over voor het Rijk om op grond van dezelfde DAEB een miljoen euro per jaar voor vervangingsinvesteringen aan Thialf toe te kennen. Van deze mogelijkheid maakt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nu gebruik. De gemeente stelt een eigen DAEB vast”, aldus Gedeputeerde Staten.