Afgelopen jaar minder uithuiszettingen door pandemie

Aangeboden door: wovia-woningontruiming.nl

In het afgelopen jaar is het aantal uithuiszettingen in Nederland sterk gedaald.

Logische verklaring voor het feit dat een woning ontruiming minder vaak uitgevoerd hoefde te worden, zit in het verbod op uithuiszettingen tijdens de pandemie. Niemand die bijvoorbeeld als gevolg van het coronavirus zijn of haar baan verloor, mocht in deze periode op straat worden gezet. Niet alleen nam het aantal ontruimingen van woningen af. Ook het aantal faillissementen is nog altijd historisch laag. Grote vraag is of deze trend aan blijft houden, of na verloop van tijd zal veranderen. Zeker nu de financiële steun vanuit de overheid voor de meeste sectoren gestopt is.

Opkopers van inboedels zien omzet afnemen

Doordat het aantal ontruimingen van woningen sterk is teruggelopen, is voor handelaren een inboedel opkopen lastiger geworden. Vaak kopen deze handelaren complete inboedels op, om deze vervolgens elders door te verkopen. De kans is groot dat het aantal aangeboden inboedels de komende jaren groeit, als de financiële problemen voor gezinnen toenemen. Naast de pandemie, als gevolg waarvan mensen hun baan verloren, zijn er immers ook de zorgen over de snel stijgende energierekening. Het is afwachten of de energieprijzen dalen in het eerste deel van 2022. Wanneer dat niet het geval is, zal het voor steeds meer huishoudens lastiger worden om de energierekening te betalen.

Energiearmoede als gevolg van stijgende energieprijzen

Er wordt al gesproken over energiearmoede. Iets wat voorkomt onder mensen die geen geld hebben om bijvoorbeeld te investeren in een verduurzaming van hun woning. Ze blijven hierdoor met hoge energiekosten zitten. Daar waar andere gezinnen door een verduurzaming van hun huis kosten kunnen besparen.

Aantal faillissementen nog altijd zeer laag

Zoals eerder in dit artikel genoemd werd, ligt niet alleen het aantal ontruimingen zeer laag. Ook het aantal bedrijven wat failliet gaat is beperkt. Dit valt grotendeels te verklaren door de financiële steun die vanuit de overheid aangeboden werd aan sectoren die zwaar geraakt werden tijdens de pandemie. Denk bijvoorbeeld aan de horeca- en evenementensector. Nu horecagelegenheden hun deuren weer hebben kunnen openen, is de financiële steun vanuit de overheid gestopt. De vraag is of bedrijven volledig op eigen benen kunnen staan. Daarbij krijgen zij juist nu te maken met bijvoorbeeld belastingschulden, die nog afbetaald moeten worden. In de afgelopen anderhalf jaar werd het uitstellen van die betaling gedoogd. Van kwijtschelding is logischerwijs geen sprake.

Besmettingen nemen weer toe

In de afgelopen weken is het aantal besmettingen weer toegenomen. Onzeker is of er de komende periode nieuwe maatregelen geïntroduceerd zullen worden, die dit aantal terug moeten dringen. Het is een bijzonder vervelende trend, nu een groot deel van de Nederlandse bevolking gevaccineerd is. Grote vraag is op welke termijn alle maatregelen losgelaten kunnen worden.