Geluidsoverlast kwam vaker voor tijdens lockdown

Aangeboden door: strooming.nl

Tijdens de lockdown is het aantal klachten over geluidsoverlast toegenomen. Niet alleen ervaren Nederlanders overlast van hun directe buren. Ook mensen die in de buurt van bijvoorbeeld de luchthavens wonen klaagden vaker.

Het hangt samen met het feit, dat er door veel werkenden volledig vanuit huis gewerkt werd tijdens deze periode. Daarbij werd ook de zomer thuis doorgebracht, waardoor irritaties over het geluid van de buren verder toenamen. De geluidsoverlast db tabel toont dat geluidsoverlast niet alleen vervelend is, maar ook schadelijk kan zijn. Bij een geluidsniveau van 80 decibel kan iemand gehoorschade oplopen. Zeker wanneer deze er meermaals en/of langere tijd aan wordt blootgesteld.

Geluidsoverlast kent verschillende vormen

Geluidsoverlast komt in verschillende vormen voor. Buren irriteren zich aan harde muziek van omwonenden, een regelmatig blaffende hond kan irritaties veroorzaken en ook leefgeluiden worden soms onder geluidsoverlast geschaard. De mate van geluidsoverlast kent een sterk subjectieve kant. Wat de één als geluidsoverlast ervaart, is voor de ander een typisch voorbeeld van een leefgeluid.

Laat een geluidsmeting uitvoeren in huis

Om een melding van geluidsoverlast kracht bij te kunnen zetten, is het verstandig om een geluidsmeting uit te laten voeren in de woning. Er zijn verschillende externe partijen die hier hulp bij kunnen bieden. Op basis van de gemeten waarde door zo’n partij kan gekeken worden of er inderdaad sprake is van geluidsoverlast. Bepaalde normen moeten hiervoor worden overschreden.

Gehoorschade door geluidsoverlast van buren

Zoals eerder in dit artikel al werd aangehaald, kan geluidsoverlast van omwonenden leiden tot gehoorschade. Het is daarom belangrijk geluidsoverlast in een vroeg stadium aan te kaarten en op te lossen met de betrokken buren. Gehoorschade speelt op, wanneer men langere tijd of meerdere keren in korte tijd wordt blootgesteld aan een geluidsniveau van tenminste 80 decibel. Wanneer er sprake is van een geluidsniveau boven de 120 decibel, dan treedt gehoorschade vaak direct op.

Ga het gesprek aan met de buren

Om gehoorschade te voorkomen is het verstandig het gesprek aan te gaan met de buren. De hulp van een wijkagent of bijvoorbeeld de gemeente is vaak niet direct noodzakelijk om tot een oplossing te komen bij geluidsoverlast. Wel kan het rapport wat een externe partij opstelt bij een geluidsmeting helpen om het verzoek tot het verminderen van de geluidsoverlast kracht bij te zetten.

Werken vanuit huis zal voorlopig blijven

De kans dat werkenden volledig terugkeren naar kantoor lijkt vooralsnog klein te zijn. Bij veel organisaties wordt inmiddels hybride gewerkt. Sommige dagen zit men thuis, andere dagen wordt er op locatie gewerkt. De combinatie wordt door het merendeel van de werkenden als zeer positief ervaren. Er wordt veel reistijd bespaard, men irriteert zich niet meer aan de lange files en thuis is het vaak makkelijk om geconcentreerd te blijven werken. Zelfs wanneer er sprake is van enige geluidsoverlast van omwonenden over vliegverkeer.