Gesloten coffeeshopketen experiment moet einde maken aan illegale handel

Aangeboden door: medicinale-cannabis.nl

De Nederlandse overheid probeert een einde te maken aan de illegale handel in verschillende soorten drugs en de hieraan gerelateerde producten.

Het kan gaan om hennep, maar bijvoorbeeld ook om een product als THC olie. In Nederland is het momenteel zo geregeld, dat de productie en verkoop van hennep aan een coffeeshop illegaal is. Deze coffeeshops mogen dergelijke producten echter wel te koop aanbieden onder strenge voorwaarden. Met het gesloten coffeeshopketen experiment wordt deze keten nu op een andere wijze ingericht. In dit artikel lees je er meer over. 

Gedoogbeleid zorgt voor problemen in samenleving 

Het gesloten coffeeshop experiment is ontstaan uit een door de samenleving geuite zorg over het bestaande gedoogbeleid van de overheid. Met name burgemeesters uiten hun zorgen, daar het steeds lastiger wordt om de openbare orde te handhaven als een illegale handel in hennep onbewust gefaciliteerd wordt door het gekozen gedoogbeleid. Het gaat echter niet alleen om de openbare orde, maar bijvoorbeeld ook om een groeiende vorm van ondermijnende criminaliteit en een verslechterende volksgezondheid. 

Wijziging in de keten van toelevering hennep 

De illegale handel in hennep zou grotendeels aan banden kunnen worden gelegd, door de keten rond de toelevering van hennep aan coffeeshops in Nederland te veranderen. Doel van het experiment is om te kijken hoe telers op termijn een op kwaliteit gecontroleerd product aan de coffeeshops kunnen leveren. Overigens niet alleen aan coffeeshops, maar bijvoorbeeld ook aan producenten van het eerder aangehaalde wietolie, welke THC olie online kopen mogelijk maken. 

Decriminaliseren door toelevering legaal te maken 

Met het gesloten coffeeshop experiment wordt bekeken, of het decriminaliseren van de toelevering van hennep aan coffeeshops bij kan dragen aan wegnemen van de zorgen die door burgemeester geuit worden. Onder het decriminaliseren van deze activiteiten verstaat men dat dit niet langer illegaal is. Zo mogen deelnemers aan het experiment, welke eind vorig jaar gekozen werden, hennep telen en distribueren aan coffeeshops. Belangrijk hierbij is dat de aangeleverde hennep aan een bepaalde kwaliteitsstandaard voldoet. Op deze manier wordt een verslechtering van de volksgezondheid tegengegaan. Op basis van het onderzoek wordt vervolgens beoordeeld, welk effect dit experiment heeft op de criminaliteit en volksgezondheid binnen de deelnemende gemeenten. 

Experiment bestaat uit vier fasen

Het experiment is inmiddels aan de gang en zal in z’n totaliteit vier fasen doorlopen: de voorbereiding, de overgang, het experimenteren en het afbouwen. In deze vier fasen wordt vanuit het bestaande beleid gewerkt naar een nieuwe situatie, passend bij het experiment. De afbouwfase is bedoeld voor de terugkeer naar de huidige situatie. Pas na die fase zal bekeken worden of het beleid rond de toelevering van hennep aan coffeeshops blijvend moet worden aangepast. Gedurende het experiment geldt de experimentenwet- en regelgeving.