Diamant flonkert bij echtpaar Van der Wal in Garyp

GARYP Echtpaar Freek van der Wal (84 jaar) en Aaltje Vellinga (81 jaar) vierden dinsdag hun diamanten huwelijksjubileum. Namens de gemeente bracht loco-burgemeester Gelbrig Hoekstra het bruidspaar de felicitaties en bloemen.

Freek van der Wal is geboren in Garyp en Aaltje Vellinga in Burgum. Ze leerden elkaar kennen op de fiets tussen Quatrebras en Burgum. De vonk sloeg over toen Freek Aaltje thuisbracht. Na twee jaar verkering trouwde het stel in het gemeentehuis in Burgum en het kerkelijk huwelijk werd gezegend in de Hervormde kerk in Garijp. Het jonge echtpaar kreeg een woning aan de Inialoane, later verhuisden ze naar de Eendrachtsweg en uiteindelijk keerden ze terug en gingen ze weer aan de Inialoane wonen. Het gezin Van der Wal-Vellinga is inmiddels behoorlijk uitgebreid. Het echtpaar kreeg twee jongens en drie meisjes, inmiddels zijn er 11 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen.

Matrassenfabriek

Van der Wal is begonnen als werknemer bij de matrassenfabriek in Sumar, later ging hij bij een boer in Hempens werken totdat hij aan de slag kon bij de zuivelfabriek in Wergea. Vanuit Wergea werd de Garypster overgeplaatst naar zijn huidige woonplaats, waar hij tijdelijk een melkwagen van een zieke collega moest overnemen. Dit inspirerende Freek van der Wal tot het verkopen van kaas. Dit is hij gaan uitbreiden, eerst venten naast zijn werk en later kaas verkopen op de markt en vanuit huis.

Aaltje van der Wal-Vellinga heeft als jong meisje in de huishouding gewerkt van een boer en later tot haar trouwen heeft ze bij Glinstrastate in Burgum gewerkt. Ze was de drijvende kracht bij het opbouwen van hun kaasspeciaalzaak. Naast deze drukke werkzaamheden zorgde ze voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen. De echtelieden hebben ieder veel vrijwilligerswerk gedaan, in de kerk en bij het zangkoor. Het echtpaar is gezond en zijn nog zeer actief. Door de coronamaatregelen werd het huwelijksjubileum in huiselijke kring gevierd.