Twee jubilarissen op obs De Bolder in Drachten

DRACHTEN Juf Baukje Beetstra én juf Esther Cordes vieren deze maand hun 25-jarig jubileum op obs De Bolder in Drachten.

Juf Baukje gaf eerst les in de kleutergroepen en later in groep 5 en 6. Juf Esther heeft ook verschillende groepen gedraaid en is de laatste jaren intern begeleider bij ons op school.

Beide collega’s staan bekend om hun humor, collegialiteit en oog voor de kinderen. Verder zijn ze altijd in voor een optreden tijdens één van onze vieringen. Tot slot zijn ze al die jaren honkvast en naar ieders tevredenheid werkzaam bij ons op school.