Smallingerland: Minder groenonderhoud in de openbare ruimte

DRACHTEN Net als vele andere gemeenten heeft Smallingerland te maken met bezuinigingen. Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om vanaf 2021 minder geld uit te geven aan het groenonderhoud in de openbare ruimte. Dit betekent bijvoorbeeld dat het gras minder vaak wordt gemaaid en bomen minder vaak worden gesnoeid.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om de buitenruimte op een bepaald minimumniveau te onderhouden. In Smallingerland is in 2018 gekozen voor het niveau 'sober en doelmatig'. Dit betekent dat de gemeente doet wat nodig is, maar niets extra's. Duurzaam in stand houden wat er is en zorgen dat geen onveilige situaties ontstaan. Zoals het verwijderen van dode boomtakken die kunnen afbreken. Ook nu er minder geld te besteden is, blijft de gemeente aan het minimumniveau voldoen. Maar inwoners gaan wel veranderingen in de buitenruimte zien en merken.

Snoeien

Het gras zal hoger staan, omdat de meeste plekken 1 of 2 keer per jaar worden gemaaid. Bloemen en kruiden krijgen meer kans om tot bloei te komen. Dit is goed voor de insecten en biodiversiteit, maar hierdoor zullen ook meer pollen door lucht zweven en in de tuinen waaien. Mensen die daar gevoelig voor zijn kunnen meer last krijgen van allergieën. In het openbaar gebied wordt minder vaak gesnoeid. Ieder jaar krijgt de gemeente honderden verzoeken van inwoners over het snoeien of verwijderen van bomen of struiken. De gemeente kijkt kritisch naar wat noodzakelijk is.

In Smallingerland wordt tijdens het groeiseizoen van april tot en met oktober gemaaid. Niet meer zo vaak als vroeger, de meeste gebieden 1 of 2 keer per jaar. Alleen specifieke gebieden vaker, zoals speelveldjes en andere kleine veldjes en parken binnen de bebouwde kom. Op de gemeentelijke website onder 'Iets melden' bij 'Hoog gras en onkruid' staat een plattegrond waarop dit te zien is.