Emiel en Gurbe: katten ’s nachts binnen

REGIO ‘Kuikens in het land, poes in de mand!’, schalt het uit enorme speakers. Met een opvallende geluidsauto rijden Emiel en Gurbe door Fryslân om mensen op te roepen hun kat in het voorjaar ’s nachts binnen te houden. De zanger en acteurkat doen dit in een filmpje als onderdeel van de bewustwordingscampagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’.

De campagne is in april gestart toen de eerste weidevogelkuikens uit het ei kropen. De kwetsbare kuikens vallen vaak ten prooi aan predatoren, waaronder katten. Daarom wijzen diverse partijen kattenbezitters erop hun huisdier of boerderijkat in het broedseizoen als het donker is binnen te

houden. “Nachts it kattelûk op slot of de skuorredoar ticht. It is in lytse muoite om in soad greidefûgelpykjes te rêden”, zegt initiatiefnemer Age de Jong van de Bond Friese Vogelwachten. De campagne wordt gesteund door de provincie Fryslân, natuurorganisaties en agrarische collectieven in Fryslân en Vogelbescherming Nederland.

Tweede filmpje

Het eerste filmpje met in de hoofdrol zanger Emiel Stoffers en kater Gurbe, gespeeld door de Abatutu, de beroemdste kat van Nederland, is inmiddels tienduizenden keren bekeken op Facebook en YouTube.

Om nog meer mensen met de campagneboodschap te bereiken, is nu een tweede filmpje online. Die is te zien op de pagina facebook.com/poesindemand, op het kanaal van Poes in de mand op Youtube https://youtu.be/9zJV6cCqKXo en op de website www.poesindemand.nl.