Chat met de wijkagent in Drachten

DRACHTEN Inwoners van de gemeente Opsterland of Smallingerland kunnen binnenkort persoonlijk, zij het niet face to face, de wijkagent spreken.

De wijkagent zit klaar om met inwoners in een persoonlijke chat in gesprek te gaan. Tijdens het spreekuur kan een privébericht worden gestuurd via Twitter, Instagram of Facebook naar het account van “politie basisteam Oost Fryslan”.

Het bericht zal dan direct persoonlijk worden beantwoord. Dit kan op de maandagavond van 20:00 tot 21:00 uur op de volgende data: 17 mei, 31 mei, 14 juni en 28 juni.