Voorzitter Jeen Visser van ONT: ‘Meer dan alleen voetbalclub’

Voorzitter Jeen Visser van ONT: ‘Meer dan alleen voetbalclub’

Opeinde Voor Jeen Visser is voetbalvereniging Opeinde-Nijega-Tike (ONT) meer dan alleen een club waar gesport wordt. De energieke voorzitter van de voetbalclub heeft – naast voetballen – duurzaamheid, openheid, gastvrijheid, gezondheid en normen en waarden hoog op zijn agenda staan. “Als vereniging sta je midden in de maatschappij en daar moet je ook aan deelnemen. Verder is het belangrijk dat je de kennis ook deelt met andere clubs”, vindt hij.

Jeen zit al achttien jaar op de voorzittersstoel bij ONT. Hij is sinds drie jaar met pensioen en steekt veel tijd de Opeinder voetbalclub. “Maar ik doe dat samen met 225 vrijwilligers. We hebben goed draaiende commissies die veel doen. Ik hou daardoor ook veel tijd over. Ik hoef alleen maar te luisteren en signalen op te pikken. De laatste zes jaar ben ik, naast de normale taken, vooral bezig met duurzaamheid. Duurzaamheid is mijn dingetje. Maar ook een gezonde kantine, open clubcultuur en maatschappelijke betrokkenheid door donaties aan KiKa en samenwerking met ‘Niemand aan de Zijlijn’ voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn speerpunten bij ONT. Ik zeg altijd: voetballen kun je overal wel, maar je wilt ook een toegevoegde waarde geven aan de club en dat is de aantrekkingskracht van ONT.”

Delen

De laatste zes jaar concentreert Jeen zich op de bewustwording van en besparing op de energiekosten. “Het begon met lichten uit doen, korter douchen en andere kleine dingen. Daarmee hebben we al twintig procent op de energiekosten bespaard. In 2016 hebben we 154 zonnepanelen op de daken laten zetten. We zijn nu zelfvoorzienend qua stroom en hebben nu ook heatpipes op het dak om daarmee water op te warmen. De heatpipes zijn het nieuwste project om van het gas af te komen”, legt de ONT-voorzitter uit.

De angst om te investeren houdt veel clubs tegen om bezig te gaan met grote en dure duurzaamheidsprojecten, denkt Jeen. “We hebben met de zonnepanelen en heatpipes een ton geïnvesteerd de laatste jaren, maar met behulp van landelijke en provinciale subsidies heeft het ons nul euro gekost. Het levert alleen maar geld op. We besparen nu 10.000 euro per jaar op energie-kosten. Het kost dus niet altijd geld en daarom is het belangrijk dat je kennis met elkaar deelt en niet geheimzinnig doet over bepaalde informatie."

De ton is maar een deel van de investeringen in de laatste tien jaar. “De plannen kosten veel energie, maar het levert ook heel veel energie op voor jezelf en binnen de club. Mensen zien dat ONT ambitieus is en dat alles er goed voor staat. Dat levert ook weer nieuwe leden – veertig procent van onze leden komt bijvoorbeeld uit Drachten – en nieuwe sponsoren en vrijwilligers op.”

Kennis

Kennis vergaren en delen met andere clubs is een belangrijk aspect bij de verduurzaming en verbeteringen binnen ONT, aldus Jeen. “Je runt een voetbalvereniging en de kennis en tijd ontbreekt vaak binnen de club. Maar je moet ook buiten de deur kijken bij andere sportverenigingen. Ik zit bijvoorbeeld bij het platform van 1000 voorzitters en zo heb ik ook kennis buiten de vereniging kunnen opdoen, naast kennis binnen de vereniging. En ook hebben we als acht voorzitters van voetbalverenigingen in Smallingerland overleg met elkaar en zo proberen we sport op een hoger plan te krijgen in de gemeente.”

Open hekken

Ook de open clubcultuur waarbij de hekken van het sportpark van ONT altijd open staan, kenmerkt het gastvrije beleid van ONT. “We laten de hekken open voor de jeugd van Opeinde, zodat ze een balletje kunnen trappen op het veld als ze willen of elkaar gewoon willen ontmoeten. De jeugd moet bewegen vooral in coronatijd. We hebben allerlei programma’s opgezet om de jongeren – ook buiten ONT – bezig te houden. Ook de scholen, kerken en andere verenigingen kunnen gebruik maken van de velden als wij er niet zijn. En zo heb je een geweldige uitstraling ook naar het dorp toe.”

Gezond eten en drinken in de kantine, het ontvangen van clubs op de zaterdagen door vrijwilligers waardoor er een stukje gastvrijheid wordt uitgestraald en ook de nadruk op normen en waarden passen binnen het ONT-beleid. “Mensen worden aangesproken wanneer ze onwelgevoegelijke taal. We weten dat voetbal een stuk emotie is, maar we spreken mensen er wel op aan. Met alle investeringen en ontwikkelingen hebben we nu een sportpark staan waar we trots op kunnen zijn”, aldus de voorzitter.