VSBfonds gul voor dorpshuis Op ‘e Jister in Nijega

NIJEGA Dorpshuis Op ‘e Jister krijgt een bijdrage van €12.500 voor de aankleding van de kleine zaal. De kleine zaal is uitgebreid waardoor deze als vaste activiteiten-, vergader-, en biljartruimte kan gaan functioneren.

Ook is er grote opslagruimte beneden voor spullen van de diverse verenigingen. De nieuwe zaal heeft aan de achterzijde ramen, zodat er verbinding ontstaat met de speeltuin en de Jeu de Boules baan. Door het plaatsen van zonnepanelen wordt de elektriciteitsmeter naar nul gebracht.

Het dorpshuis hecht waarde aan het bestaansrecht van bedrijven in de omgeving. De aanbouw is dan ook voor het grootste gedeelte door plaatselijke ondernemers gerealiseerd. Ook is er grote bereidbaarheid onder inwoners van Nijega door hun steentje bij te dragen. Een groepje enthousiaste vrijwilligers heeft de zaal ingericht en gereed gemaakt. Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Met de realisering van dit project is het gebouw weer toekomstbestendig. Ook wordt zo de leefbaarheid vergroot in het dorp waar café en school verdwenen zijn. Het dorpshuis wordt nog meer een centrale ontmoetingsplek voor jong en oud.

VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Voortgekomen uit de ruim tweehonderd jaar oude ‘Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen’, zet het zich in om alle burgers bij de samenleving te betrekken.

Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’. VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar € 26 miljoen donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.