Burgemeester Rijpstra: ‘Blij met saamhorigheid Drachtster ondernemers’

DRACHTEN INretail heeft de Nederlandse gemeenten en provincies een brief gestuurd met daarin de dringende oproep winkelondernemers te helpen overleven. Het gemeentebestuur van Smallingerland is daar al een jaar mee doende en op een goede wijze, stelt burgemeester Jan Rijpstra.

Een jaar geleden, op 24 maart 2020, is al een gemeentelijk maatregelenpakket vastgesteld voor ondernemers in Smallingerland. Dit is een aanvullend pakket op de maatregelen die het Rijk op 12 maart 2020 heeft gepresenteerd en op 17 maart 2020 verder heeft aangescherpt.

Op 14 april 2020 hebben B en W besloten om bovenop het maatregelenpakket extra ondersteuning te bieden aan ondernemers. Zo is er prioriteit aan het organiseren en realiseren van de uitvoering van het gemeentelijke maatregelenpakket voor ondernemers in Smallingerland.

De organisatie Ynbusiness is in stelling gebracht ten behoeve van de dienstverlening en ondersteuning aan ondernemers die met name gevestigd zijn in het centrum. Er is betrokkenheid getoond door het bezoeken of bellen van ondernemers en bedrijven. Met de winkeliersvereniging Ha&Ie en centrummanager Douwe van Drogen is veel contact geweest over hoe het gaat en waar de behoeften liggen van de ondernemers. Kortom, er is uitvoering gegeven aan het gemeentelijk maatregelenpakket en concrete hulp en ondersteuning geboden aan ondernemers.

Saamhorigheid

Met een werkgroep, bestaande uit verschillende teams, brengt de gemeente de huidige maatregelen voor ondernemers en organisaties in kaart om vervolgens te komen met een advies hoe in de huidige actualiteit ondernemers gefaciliteerd kunnen worden. Burgemeester Jan Rijpstra is positief gestemd: „Ik ben blij met de saamhorigheid binnen de ondernemers, vroeger had je meer veschillende groepen. We doen het samen, ondernemers willen graag meedenken. Als dit huidige overleg een opmaat is voor hoe het na de Corona gaat, ben ik heel tevreden.”

Rijpstra stelt dat het publiek zich over het algemeen goed houdt aan de 1,5 meter-regel. „Wat je wel hebt is jongeren van 12-17 jaar die met fietsjes of brommertjes door het gebied rijden. Dat gedrag moet je aan banden leggen.”