Input gemeenten Zuidoost Fryslân op Deltaplan Noord-Nederland

DRACHTEN De gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland, Weststellingwerf, Heerenveen en Smallingerland hebben vrijdag aan de provincie Fryslân kenbaar gemaakt wat zij kunnen bieden bij de eventuele komst van de Lelylijn.

In de brief aan de provincie staat indicatief het aantal woningen, maar het gaat om meer, bijvoorbeeld het landschap, recreatiemogelijkheden, gedifferentieerde woonmilieus, werkgelegenheid in de innovatie- en maaktechniek, cultuur en sport. ‘In het Noorden hebben we veel te bieden aan bedrijven die zich hier willen vestigen en mensen die hier willen komen wonen’.

Natuurlijk zijn er nog tal belangrijke onderzoeken te doen over wat deze ontwikkelingen voor het Friese en noordelijke DNA betekenen. Of over de effecten van de eventuele komst van de Lelylijn op de samenstelling van de bevolking en het bestaande voorzieningenniveau.

Impuls

Wethouder Jaap van Veen van de gemeente Heerenveen: „De komst van de Lelylijn geeft een impuls aan de toch al sterke economische ontwikkeling in onze regio. Nieuwe inwoners zorgen voor leefbaarheid in de dorpen en het in stand houden van voorzieningen in onze gemeenten. Ook bieden we met de bouw van nieuwe woningen een oplossing voor de hoge woningnood in de Randstad.”

Wethouder Robin Hartogh Heys (Smallingerland): „De Lelylijn is een middel om de Randstad te verbinden met Noord-Nederland. Mobiliteit is voor Nederland van cruciaal belang. Dit middel, de Lelylijn, zal de Randstad en het Noorden van Nederland verbinden en daarbij kunnen we elkaar helpen om de problemen die we hebben op te lossen. Het is van een grote omvang wat wij willen en wat wij bieden.” De inzet wordt ook nog besproken met de gemeenteraden.