Inwoners Smallingerland in gesprek met de gemeente

DRACHTEN De gemeente Smallingerland nodigt haar inwoners uit om deel te nemen aan themabijeenkomsten in het kader van een kerntakenonderzoek. Een kerntakenonderzoek betreft een inhoudelijk gesprek over de taken van de gemeente, nu en in de toekomst.

Gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Maar moet de gemeente wel alle taken uitvoeren of kunnen bepaalde taken ook elders belegd worden? Tijdens een viertal digitale bijeenkomsten wil de gemeente Smallingerland hierover met haar inwoners in gesprek.

De bijeenkomsten staan gepland voor eind maart. In verband met het coronavirus worden de bijeenkomsten digitaal georganiseerd. De data:

Woensdag 24 maart – Openbare ruimte en wonen

Donderdag 25 maart – Sociaal domein

Maandag 29 maart – Onderwijs, cultuur en sport

Woensdag 31 maart – Economie, bestuur en duurzaamheid

De bijeenkomsten starten om 19.00 en duren tot 20.30 uur. Inwoners kunnen zich aanmelden voor één of meer bijeenkomsten via www.smallingerland.nl/kerntakenonderzoek.

Verkenning

Het kerntakenonderzoek wordt in opdracht van de gemeenteraad uitgevoerd en is een verkenning van de taken die de gemeente zou moeten uitvoeren. Dit zijn de kerntaken van de gemeente. De gemeente Smallingerland vindt het erg belangrijk om ook de ideeën en opvattingen van haar inwoners te horen.

De ‘opbrengsten’ uit de gesprekken met inwoners, maar ook uit gesprekken met college, raad en medewerkers van de gemeente Smallingerland, worden meegenomen in een eindrapportage, die later dit jaar aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd.